แหล่งข้อมูลวงการธุรกิจสเตนเลสเพื่อธุรกิจและการเรียนรู้ ในวงการธุรกิจมีความเชื่อการว่า การเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วย่อมมีความได้เปรียบกว่ากัน ในวงการ สเตนเลสก็เช่นกัน แต่สำหรับเว็บนี้นอกจากจะมีเป้าหมายให้แหล่งข้อมูลด้านธุรกิจสเตนเลสแก่ผู่ประกอบการแล้วยังมีเป้าหมายเพื่อให้แก่คนไทยที่ต้องการเรียนรู้ด้วย โดยข้อมูลแบ่งเป็น 4 กลุ่มอันได้แก่ กลุ่มธุรกิจสเตนเลสในประเทศไทย กลุ่มธุรกิจสเตนเลสในต่างประเทศ กลุ่มสมาคม-สถาบันสเตนเลสในประเทศไทย และ กลุ่มสมาคม-สถาบันสเตนเลสในต่างประเทศ บทความนี้อาจมีการแก้ไขแล้ว หากต้องอ่านบทความฉบับล่าสุด กรุณาคลิก ข้อมูลธุรกิจสเตนเลสฉบับล่าสุด ข้อมูลเกี่ยวเนื่อง 1. แหล่งข้อมูลผู้ประกอบการสเตนเลสที่สำคัญในต่างประเทศ     องค์กรวิเคราะห์และให้คำปรึกษาธุรกิจสเตนเลสในต่างประเทศ # ชื่อองค์กร ประเทศ ประเภทธุรกิจ 1 ซีอายู CRU อังกฤษ เป็นองค์กรอิสระในการวิเคราะห์และให้คำปรึกษากลุ่มธุรกิจ แร่ โลหะ พลังงาน สายส่ง ปุ๋ย และเคมี 2 เมทัลไพรค์ METAL PRICES อังกฤษ ผู้ผลิตแผนภูมิราคาให้เอลเอ็มอีในวัสดุอลูมิเนียม ทองแดง นิคเกิล 3 เอ็มอีพีเอส MEPS (International) LTD อังกฤษ แหล่งรวมสถิติราคาซื้อขายสเตนเลสทั่วโลก โดยการประมวลเป็นราคาเฉลี่ยจาก […]