แสดงบทความตามหมวด ‘: อุตสาหกรรมยานยนต์’

สเตนเลสในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย (Stainless steel in Automotive)

สเตนเลสในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย (Stainless steel in Automotive)   1.      โลกแห่งยานยนต์ ทั่วโลกมีปริมาณการผลิตรถยนต์ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละราว 4.5% ประมาณการณ์สำหรับปีนี้ (2014) กว่า 90 ล้านคัน และสิ้นปี 2018 ประมาณปริมาณการผลิตกว่า 100 ล้านคัน โดย 75% เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล (Passenger cars) เมื่อพิจารณาในเชิงการผลิต ประเทศจีน อเมริกา และญี่ปุ่นเป็น 3 ประเทศที่มียอดการผลิตรถยนต์มากที่สุดในโลก ในสัดส่วน 23% 11% และ 10% ตามลำดับ หากพิจารณาในเชิงการขาย ประเทศจีน อเมริกา และญี่ปุ่นก็ยังคงเป็น 3 ประเทศแรกที่มีการขายรถยนต์มากที่สุดในโลก ในสัดส่วน 26% 18% และ 6% ตามลำดับ ข้อพีงสังเกตุก็คือ จีนและอเมริกามียอดขายมากกว่ายอดผลิต แต่ญี่ปุ่นมียอดผลิตมากกว่ายอดขาย เมื่อพิจารณาแคบเข้ามาในตลาดอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ […]

อ่านต่อบทความทั้งหมด สเตนเลสในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย (Stainless steel in Automotive)

เหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับระบบท่อไอเสียรถยนต์ (Stainless steels for automobile exhaust systems)

หากย้อนดูช่วงปี 1970-1974 ผลการทดลองของ เอดีเอซี (ADAC) ได้ยืนยันถึงคุณสมบัติที่ดีของวัสดุอย่าง 1.4512 (DIN ชื่อ X2CrTi12) / AISI 409 วัสดุนี้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ ตลอดช่วงการทดลองและทุกจุดบนกระบอกลดเสียง (muffler) การทดลองยังชี้ให้เห็นถึง “การใช้นิโรสตา (NIROSTA ®) มีความเป็นไปได้ที่จะรับประกันความมั่นใจได้ 4-5 ปี” ช่วงเริ่มต้นของเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยา 3 ทาง (3-way catalytic converter) ยังมีความกังวลด้านการกัดกร่อนและการใช้งานที่อุณหภูมิสูง แต่ในวันนี้ วัสดุที่มีคุณภาพเยี่ยมยอดจะต้องให้ความมั่นใจถึงความทนทานในการใช้งานได้ยาวนาน แนวโน้มที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องสำหรับ เหล็กกล้าและเหล็กกล้าผสมก็อยู่ในฐานะ ที่สามารถจะตอบสนองความต้องการที่กฎหมายกำหนดได้ หรือแม้กระทั่งความต้องการการออกแบบให้มีน้ำหนักเบา หรือเพื่อที่จะลดการบริโภคเชื้อเพลิง หรือเพื่อการปรับปรุงภาพลักษณ์ความสวยงาม และความทนทานถึงการใช้งานที่ยาวนาน     วัสดุ ความหลากหลายของเหล็กกล้า นำมาซึ่งทางเลือกมากมาย เพื่อตอบสนองความต้องการนานัปประการตามความต้องการที่หลากหลาย ในหลายชิ้นส่วนของระบบท่อไอเสีย เหล็กกล้าไร้สนิมได้แบ่งแยกเบื้องต้นโดยอาศัยโครงสร้างทางจุลภาค โดยแบ่งเป็นกลุ่มเฟอร์ริติกและกลุ่มออสเทนนิติก ภาพทางด้านขวา ชี้ให้เห็นถึงการแบ่งกลุ่มการใช้งานของเหล็กกล้าไร้สนิมที่สำคัญ วัสดุเหล่านี้ถูกจัดอันดับการใช้งานตามระดับการรับแรง (loading) การทนความกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูง (hot corrosion) […]

อ่านต่อบทความทั้งหมด เหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับระบบท่อไอเสียรถยนต์ (Stainless steels for automobile exhaust systems)

รถรางสเตนเลส

รถรางสเตนเลส  หนทางที่ยั่งยืนเพื่อความยั่งยืนของการขนส่งสาธารณะ  บทนำ     ความสะดวกสะบายในปัจจุบัน ทำให้วิถีชีวิตในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีความมั่นคงมากขึ้น สังคมเริ่มเพรียกหาและให้ความสำคัญถึงประโยชน์ของระบบขนส่งมวลชน การหันหลังให้กับยานยนต์มาใช้ระบบขนส่งมวลชน อย่างเช่น รถราง ส่งผลอย่างชัดเจนต่อการลดปริมาณแก๊ซเรือนกระจกและแก๊ซที่เป็นอันตรายที่ปล่อยสู่บรรยากาศ รถรางยังทำให้ช่วยประหยัดทรัพยากร เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นคำตอบที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเติบโตของสังคม  การใช้ประโยชน์จากสเตนเลสมาทำรถราง เป็นการเพิ่มความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมการทำรถราง เนื่องจากความทนทานและต้องการการดูแลน้อยเป็นเหตุผลที่ทำให้สเตนเลสเป็นตัวเลือกที่ประหยัดในเชิงเศรษฐศาสตร์ ความประหยัดพลังงานเนื่องจากการออกแบบใช้น้ำ หนักน้อย และเนื้อวัสดุสามารถนำกลับมาผลิตใช้ใหม่ได้ 100% แสดงให้เห็นว่าสเตนเลสเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน  ผิวที่เงางามของสเตนเลสและภาพความทนทานยั่งยืน สเตนเลสที่ใช้ทำรถรางเป็นตัวอย่างที่ดีให้เห็นว่า สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกสรรวัสดุที่มีความคงทนยั่งยืน อะไรทำให้สเตนเลสเป็นวัสดุที่มีความยั่งยืน ? ก่อนที่เราจะตรวจสอบว่า ทำไมสเตนเลสถึงเป็นวัสดุที่มีความยั่งยืน เราต้องมาให้คำนิยมคำว่า ความยั่งยืน เสียก่อนว่ามีความสัมพันธ์กับอะไร ในสิ่งที่เรารู้ก็คือการให้ความสำคัญกับเรื่อง การสร้างความสมดุลสุดท้ายบนมุมมอง 3 ด้าน (triple bottom line) คือ สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ 1. สังคม  (People)   วัสดุที่ใช้งานหรือที่กำลังผลิตล้วนคาดหวังคนจะนำไปใช้ โดย เฉพาะอย่างยิ่งอาจให้ความสำคัญต่อสุขอนามัย และความปลอดภัยเป็นสำคัญ วัสดุที่มีความยั่งยืนจะไม่ทำอันตรายต่อคนที่ใช้งานมัน หรือการไปจับต้องมัน เป็นวัสดุที่สามารถนำกลับไปผลิตใช้ใหม่ได้และกำจัดของเสียได้ […]

อ่านต่อบทความทั้งหมด รถรางสเตนเลส