แสดงบทความตามหมวด ‘: ประเภทผิวสเตนเลส’

สเตนเลสผิวลวดลาย มาตรฐานและการใช้งาน

  สเตนเลสผิวลวดลาย (stainless pattern surface) หมายถึงสเตนเลสที่ผิวมีลักษณะเป็นลวดลายแบบต่างๆ โดยลวดลายเหล่านั้นอาจเกิดจากกระบวนการทางเคมีหรือกระบวนการทางกล หรือทั้งสองอย่างร่วมกัน ซึ่งลักษณะสีของผิวลวดลายอาจเป็นสีเดิมหรือผ่านการทำเสีก็ได้ และอาจปรากฎลวดลายเฉพาะหน้าเดียวหรือสองหน้าก็ได้ สำหรับสเตนเลสแผ่นรีดเย็น  ผิวลวดลายโดยปกติจะทำเป็นลายนูน หรือเป็นลายสามมิติโดยวิธีการรีดลวดลาย (texture rolling) หรือ โดยวิธีการอัดทับ (ให้เป็นลายนูน) ผลที่ได้จากลายนูน อาจจะส่งผลต่อหน้าเดียวในระนาบ ส่วนผิวอีกด้านจะเรียบ หรือในกรณีลวดลายลึกแบบสามมิติ ทำโดยวิธีการรีดด้วยลูกรีดลวดลายคู่ทั้งตัวผู้และตัวเมีย ลักษณะของลวดลาย จะทำจากโรงงานหรือกระบวนการเฉพาะ โดยใช้ลวดลายหรือเนื้อผิวลูกรีดอัดไปที่ผิวสเตนเลสโดยการรีดเย็น   มาตรฐานสเตนเลสผิวลวดลาย ตาราง 6 ของมาตรฐาน BS EN 10088-2 กล่าวถึงการทำลวดลาย เฉพาะสเตนเลสแผ่น (sheets) และแผ่นหนา (plates) หนึ่งหน้าส่วนอีกหน้าจะเรียบ และกำหนดให้ผิวเป็นผิวพิเศษเรียกผิว “M” โดยจะเป็น  1M หากเป็นแผ่นรีดร้อน หรือ  2M หากเป็นแผ่นรีดเย็น   โดยผิว 1M ที่เป็นแบบฉบับคือ ลวดลายตาหมากรุก ซึ่งใช้สำหรับปูพื้น  ส่วนผิว 2M […]

อ่านต่อบทความทั้งหมด สเตนเลสผิวลวดลาย มาตรฐานและการใช้งาน

ข้อกำหนดสเตนเลสผิวสีและการใช้งาน

สเตนเลสผิวสีและการใช้งาน (stainless steels coloring and appliction) บทนำ สเตนเลสสามารถทำสีได้โดยการทาสีไม่ก็ทำโดยกรรมวิธีทางเคมี ทั้งสองวิธีมีความทนทานต่อการใช้งานได้ดี แต่หากเกิดความเสียหายขึ้นก็ซ่อมแซมได้ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผิวสีที่ทำโดยกรรมวิธีทางเคมี การทาสีถือว่าเป็นผิวชั้นที่สองที่อยู่เหนือชั้นผิวของวัสดุคืออยู่บนผิวของสเตนเลสในขณะที่การทำสีโดยกรรมวิธีทางเคมีจะถือเป็นส่วนหนึ่งที่ถัดจากความหนาและฟิล์มต้าน (passive film) ของสเตนเลส บทความนี้จะอธิบายถึงคุณลักษณะและการใช้งานสำหรับการทำสีโดยกรรมวิธีทางเคมีของสเตนเลสแผ่น กรรมวิธีการทำสีผิวสเตนเลสด้วยสารเคมี การทำสีผิวสเตนเลส ปกติมักทำกับสเตนเลสแผ่น ถึงแม้ว่ามันอาจเป็นไปได้ที่จะทำสีกับชิ้นงานประกอบสำเร็จแล้วก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สเตนเลสที่จะประสบความสำเร็จในการทำสี ต้องเป็นสเตนเลสที่มีคุณภาพผิวที่ดีเลิศเท่านั้น การทำสีโดยกรรมวิธีทางเคมีบนผิวสเตนเลสจะใช้กรดผสมระหว่างกรดโครมิก (chromic) และกรดซัลฟูริก  (sulphuric) ส่งผลให้เกิดความหนาของชั้นฟิล์มต้าน (passive film) บนพื้นผิวสเตนเลส ทั้งนี้ขึ้นกับเวลาที่ใช้แช่ในสารละลายกรด โดยมีสองกระบวนการของการแช่ ที่ต้องมีการควบคุมอย่างใกล้ชิดตามพารามิเตอร์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และทักษะของผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย เพื่อให้ได้สีที่ต้องการและมีความสม่ำเสมอ  บ่อยครั้งที่การทำผิวสีดำ แบล์คเคนด์ (blackened) สามารถทำโดยการจุ่มแช่ในบ่อเกลือของสารละลายโซเดียม ไดโครเมต  (sodium dichromate) ที่อุณหภูมิ  400 oC ซึ่งจะไม่กล่าวถึงรายละเอียดในบทความนี้ สีผิวที่ได้ เป็นผลของคลื่นแสงตกกระทบจากการรบกวน ซึ่งแสงที่สะท้อนให้เห็นเกิดจากความหนาของฟิล์มต้านที่ผิว และการส่งผ่านของแสงระหว่างชั้นฟิล์มต้านกับชั้นผิวของโลหะ ลำดับการสร้างสีเกิดขึ้นขณะการเพิ่มขึ้นของชั้นฟิล์มในช่วงความหนาต่างๆ ตั้งแต่ สีเงิน สีน้ำเงิน […]

อ่านต่อบทความทั้งหมด ข้อกำหนดสเตนเลสผิวสีและการใช้งาน

คำแนะนำผิวสเตนเลส

คำแนะนำผิวสเตนเลส Guide to Stainless Steel Finishes บทนำ   เหล็กกล้าสเตนเลส จัดเป็นกลุ่มวัสดุที่มีคุณสมบัติคงที่ในชิ้นเดียวกัน พื้นผิวถูกปกป้องจากฟิล์มโครเมียมออกไซด์ ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของปฏิกิริยาระหว่างธาตุโครเมียมที่อยู่ในเหล็กกล้ากับก๊าซออกซิเจนที่มีอยู๋ในอากาศ  ด้วยเหตุนี้ สเตนเลสจึงไม่จำเป็นต้องมีวัสดุปกป้องผิวเพิ่ม เติมเพื่อป้องกันการกัดกร่อนแต่อย่างใด และหากในกรณีที่ชั้นผิวถูกทำลายด้วยเหตุผลใดก็ตาม ฟิล์มจะถูกสร้างขึ้นใหม่ทันทีเพื่อซ่อมแซมส่วนที่เสียหายด้วยตัวมันเองจากออกซิเจนที่มีอยู่ในอากาศ  และภาพที่จะได้เห็นจากเอกสารนี้ในส่วนต่อๆ ไป ก็คือชั้นฟิล์มที่ทำหน้าที่ปกป้องผิว สามารถที่จะประยุกต์ด้วยกระบวนการทางเคมีให้เกิดเป็นสีถาวรบนผิวโลหะได้ สเตนเลสมีความเหมาะสมอย่างมากกับงานก่อสร้าง ด้วยมีความพร้อมในการขึ้นรูปและงานเชื่อมได้ดี และมีข้อมูลมากมายเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติทางกายภาพ แสดงในมาตรฐานยุโรป เลขที่ EN 10088 Part 1. มาตรฐานผิวรีดสำเร็จ และกรรมวิธีทางกลกับผิวสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นแบบรีดร้อนหรือรีดเย็น สเตนเลสได้กำหนดไว้ในมาตรฐาน  EN 10088 Part 2 ซึ่งได้กำหนดชนิดของผิวสำเร็จ เป็นรหัสตัวเลข ยกตัวอย่างเช่น  1 แทนรีดร้อน 2 แทนรีดเย็น โดยการจำแนกแต่ละประเภทด้วยตัวเลขและตัวอักษรรวมกัน เช่น 2j โดยระบบการตั้งชื่อแบบนี้กำหนดด้วยฐานกระบวนการผลิตเป็นสำคัญ โดยไม่ได้กำหนดจากความสำคัญของการใช้งานเป็นหลัก ดังนั้นเป้าหมายของคำแนะนำที่จะเสนอคือ แสดงให้นักสถาปัตย์ และนักออกแบบเห็นถึงความหลากหลายของผิวสำเร็จ เพื่อให้เขาและเธอเหล่านั้นสามารถเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสม จัดเตรียมรายละเอียดข้อมูลต่างๆ […]

อ่านต่อบทความทั้งหมด คำแนะนำผิวสเตนเลส