แสดงบทความตามหมวด ‘: อนามัย-ความปลอดภัย’

แก้วน้ำสเตนเลส ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย (Stainless Steel Mug)

ปัจจุบันมีเอกสารที่เผยแพร่กันทั้งในหนังสือพิมพ์และสังคมออนไลน์ ได้หยิบยกบทความหนึ่งเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้แก้วน้ำ โดยแนะนำให้เลี่ยงใช้ และพึงระวัง  “แก้วก่อมะเร็ง” ในชีวิตประจำวัน ที่ทุกวันนี้วิถีชีวิตให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้มากขึ้นทุกวัน ซึ่งความปรารถนาดีของผู้เขียนและผู้เผยแพร่บทความเหล่านี้ เป็นที่รับทราบได้ถึงความหวังดี แต่หากมองอีกด้านหนึ่งของเหรียญ บทความดังกล่าวให้ข้อมูลจำเพาะน้อยมาก ใช้คำพูดเชิงความรู้สึกมากกว่าข้อเท็จจริงเชิงวิทยาศาสตร์ บทความดังกล่าว กล่าวโทษภัยของแก้วกระดาษคุณภาพต่ำ แก้วพลาสติกพกพา แก้วสีสด แก้วสเตนเลส และแนะนำให้ใช้แก้วใสใส่น้ำเย็นและแก้วเซรามิกสำหรับเครื่องดื่มร้อน ถึงจะปลอดภัยที่สุด โดยละเลยที่จะพูดถึงแก้วใสและแก้วเซรามิกคุณภาพต่ำ มีอันตรายอย่างไร และบทความดังกล่าวไม่ได้แนะนำให้ผู้อ่านเลือกใช้ภาชนะที่ทำจากวัสดุต่างๆ ให้ปลอดภัยได้อย่างไรอีกด้วย ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่า การให้ข้อมูลที่ครบถ้วนพอควรเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้ผู้บริโภคได้พิจาณาเลือกใช้แก้วน้ำที่ปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญกว่า การให้ข้อมูลเพียงให้ผู้อ่านได้พึงระวังแก้วจากวัสดุต่างๆ  โดยขาดความสมดุลของข้อเท็จจริงทำให้สังคมสับสนและอาจเป็นโทษมากกว่า เนื่องจากผู้เขียนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสเตนเลส ดังนั้นจึงขอกล่าวถึงแก้วน้ำสเตนเลส ซ่อนสารพิษ โลหะหนักที่อาจปนเปื้อนลงน้ำดื่มหรือไม่  ตามประเด็นที่เขากล่าวถึง ดังต่อไปนี้ 1.     สเตนเลส มาตรฐานวัสดุสำหรับสัมผัสอาหาร ปัจจุบัน สเตนเลสเป็นโลหะที่นิยมนำมาผลิตเครื่องครัวและภาชนะประกอบอาหาร ไม่ว่าจะเป็นหม้อ กระทะ ทัพพี ถาด จาน ชาม  ช้อนส้อม กระติกน้ำ และแก้ว เป็นต้น การใช้ สเตนเลสอย่างกว้างขวาง ในการสัมผัสอาหาร สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการต้านทานการกัดกร่อนจากอาหารและเครื่องดื่มเป็นอย่างดี ยิ่งกว่านั้น สเตนเลสยังเป็นโลหะที่สะอาด […]

อ่านต่อบทความทั้งหมด แก้วน้ำสเตนเลส ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย (Stainless Steel Mug)

สเตนเลส – เมื่อสุขภาพสำคัญที่สุด (Stainless Steel –When Health Comes First)

1 บทนำ   ทุกวันนี้สเตนเลส มีการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นรวมถึงเครื่อง ใช้สอยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมนุษย์ ในเครื่องใช้เหล่านี้สเตนเลส เริ่มมีความใกล้ชิดโดยตรง ในการสัมผัสกับร่างกายมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ภาชนะบนโต๊ะอาหาร เครื่องมือทางการ แพทย์ การผ่าตัด หรือการใช้ในห้องครัว สัมผัสอาหาร เครื่องดื่ม โรงงานผลิตยา และในระบบน้ำประปาที่ซึ่งมีความคาดหวังการปฏิบัติ จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่ออาหารและน้ำดื่มและเครื่อง ดื่มหรือกระบวนการเตรียมผลิตยา ยิ่งกว่านั้นยังมีความคาดหวังว่าจะง่ายต่อการทำความสะอาด ความมุ่งหมายของบทความฉบับนี้ เพื่อการแสดงให้เห็นว่าเครื่องใช้สเตนเลสมีความปลอด ภัยต่อสุขภาพมนุษย์   บทความนี้จะพิจารณาถึงการใช้สเตนเลสทั่วไป สเตนเลสในโรงงานผลิต อย่างการตัด การดัดโค้ง การเชื่อม เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย จะมีการอธิบายถึงในเอกสารความปลอด ภัยของวัสดุ (Material Safety Data Sheets) ซึ่งจำเป็นต้องดูเพิ่มเติมด้วย     2 อะไรคือสเตนเลส ?     2.1 นิยามและคุณลักษณะ สเตนเลสถูกนิยามว่า เป็นเหล็กกล้าผสมมีโครเมียมอย่างน้อย 10.5% และมีธาตุคาร์บอนสูงสุดไม่เกิน 1.2% คุณลักษณะที่สำคัญที่สุดของสเตนเลส ก็คือสามารถต้านทานการกัดกร่อนในความหลากหลายของสภาพแวดล้อม […]

อ่านต่อบทความทั้งหมด สเตนเลส – เมื่อสุขภาพสำคัญที่สุด (Stainless Steel –When Health Comes First)

โอกาสสารกัมมันตรังสีปนเปื้อนในสเตนเลสที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น

โอกาสสารกัมมันตรังสีปนเปื้อนในสเตนเลสที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น   1. ต้นเหตุแห่งโอกาส  เกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 เวลา 14.46 ตามเวลาในประเทศญี่ปุ่นนั้น มีความรุนแรง 9.0 ริกเตอร์ ซึ่งมีจุดศูนย์กลางไปทางตะวันออกของชายฝั่งเมือง ซานริกุ เกิดที่ความลึกประมาณ 10 กิโลเมตรใต้พื้นดิน จากรายงานของ NISA ของประเทศญี่ปุ่น ผ่านทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ระบุว่าเหตุ การณ์ดังกล่าว มีผลกระทบบริเวณชายฝั่งทางตะวันออก เฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ อยู่ทั้งหมด 7 บริเวณ ทั้งบนเกาะฮอกไกโด และฮอนชู โดยมีจำนวนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์รวมทั้งหมด 17 โรง ในการรายงานครั้งแรกของ NISA นั้นพบว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่กำลังเดินเครื่องอยู่มีทั้งหมด 13 โรง และหยุดทำการบำรุงรักษาอีก 4 โรง ขณะที่เกิดแผ่นดินไหว โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่กำลังเดินเครื่องอยู่นั้นได้ทำการปิดตัวลงอย่างอัตโนมัติ และจากผลการวัดรังสีโดยรอบบริเวณโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ไม่พบว่ามีการรั่วไหลของวัสดุกัมมันตรังสีแต่ประการใด แต่เมื่อเวลาโดยประมาณ 18.33น. ตามเวลาในประเทศญี่ปุ่น โรงไฟฟ้าโรงที่ 1 โรงที่ […]

อ่านต่อบทความทั้งหมด โอกาสสารกัมมันตรังสีปนเปื้อนในสเตนเลสที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น