แสดงบทความตามหมวด ‘: คำศัพท์-นิยาม’

คำเรียกเหล็กกล้าไร้สนิม ( Word to call stainless steel)

ในภาษาไทย เหล็กกล้าที่มีคุณสมบัติทนต่อการผุกร่อน เรียกกันอย่างเป็นทางการว่า “เหล็กกล้าไร้สนิม” เป็นคำศัพท์บัญญัติมาจากภาษาอังกฤษคำว่า “stainless steel”  คำ “เหล็กกล้าไร้สนิม” เริ่มใช้อย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ไม่เป็นที่แน่นอน แต่ “เหล็กกล้าไร้สนิม” เป็นคำที่ใช้กันในทางวิชาการ ตำราเรียน และหน่วยงานทางราชการ ในพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติศัพท์คำว่า “เหล็กกล้า” ไว้ว่าเป็นคำนาม หมายถึง “เหล็กที่มีธาตุคาร์บอนเจืออยู่ประมาณร้อยละ 0.15-1.5 สมบัติของเหล็กกล้าแตกต่างกันไปตามจํานวนร้อยละของธาตุคาร์บอน และของโลหะอื่นที่เจือปนอยู่ ทั้งยังขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ใช้ในการเตรียม  เหล็กกล้านั้น ๆ ด้วย”   ส่วนคำว่า ”เหล็กกล้าไร้สนิม” ไม่พบในพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 แต่ปรากฏครั้งแรกในหนังสือศัพท์วิทยาสาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2528 เพื่อใช้กับคำศัพท์ “stainless steel’ โดยคณะกรรมการบัญญัติศัพท์วิทยาสาตร์ในขณะนั้น ต่อมาในปี 2553 คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ได้ให้ความหมายของเหล็กกล้าไร้สนิมไว่ว่า “เหล็กกล้าที่เจือโลหะโครเมียมหรือโลหะโครเมียมกับโลหะนิกเกิล บางชนิดมีธาตุอื่นเจือปนบ้างเล็กน้อย ทนการกัดกร่อนในสภาวะปรกติ” […]

อ่านต่อบทความทั้งหมด คำเรียกเหล็กกล้าไร้สนิม ( Word to call stainless steel)

เหล็กกล้าไร้สนิม

เหล็กกล้าไร้สนิม – สเตนเลส – สแตนเลส คืออะไร ?   “เหล็กกล้าไร้สนิม” เป็นชื่อทางการเพื่อเรียกเหล็กกล้าผสมโครเมียมชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเหล็กกล้าไร้สนิมแปลมาจากคำภาษาอังกฤษว่า “stainless steel” หากให้แปลตรงตัว คำว่า “stainless” แปลว่า สเตนน้อย หรือ คราบด่างมีน้อย ซึ่งสเตนหรือคราบด่างชาวบ้านมักเรียกว่าสนิม ดังนั้นอาจหมายถึงการมีสนิมน้อย ส่วนคำว่า “steel” แปลว่าเหล็กกล้า ซึ่งคำนี้รู้จักกันดีอยู่แล้ว ดังนั้นเมื่อเอาสองคำมารวมกันจึงเรียกว่า “เหล็กกล้าไร้สนิม” (เพราะคำว่า “ไร้” หมายถึงน้อย)  บางทีบางคนเข้าใจผิด คิดว่าเหล็กกล้าไร้สนิม คือเหล็กที่ไม่มีสนิม ซึ่งเป็นการแปลที่ผิด   “เหล้กกล้าไร้สนิม” แม้เป็นคำไทยอย่างเป็นทางการ แต่โดยทั่วไปก็ไม่นิยมใช้กัน ในวงศ์การเหล็กกล้าไร้สนิมมักเรียกโลหะชนิดนี้โดยเรียกทับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ “stainless” ว่า “สเตนเลส” และ “สแตนเลส”  เฉพาะคำศัพท์ภาษาอังกฤษ “stainless” ภาษาไทยยังเรียกอ่านออกเสียงทั้ง “สเตนเลส” และ “สแตนเลส”  ซึ่งหากได้ทำการค้นหาจากเว็บดังอย่าง www.google.com เว็บนี้จะพยายามใช้คำว่า “สแตนเลส” เป็นหลัก […]

อ่านต่อบทความทั้งหมด เหล็กกล้าไร้สนิม

สเตนเลสคืออะไร?

   สเตนเลส – สแตนเลส – เหล็กกล้าไร้สนิม  คืออะไร ?   “เหล็กกล้าไร้สนิม” เป็นชื่อทางการเพื่อเรียกเหล็กกล้าผสมโครเมียมชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเหล็กกล้าไร้สนิมแปลมาจากคำภาษาอังกฤษว่า “stainless steel” หากให้แปลตรงตัว คำว่า “stainless” แปลว่า สเตนน้อย หรือ คราบด่างมีน้อย ซึ่งสเตนหรือคราบด่างชาวบ้านมักเรียกว่าสนิม ดังนั้นอาจหมายถึงการมีสนิมน้อย ส่วนคำว่า “steel” แปลว่าเหล็กกล้า ซึ่งคำนี้รู้จักกันดีอยู่แล้ว ดังนั้นเมื่อเอาสองคำมารวมกันจึงเรียกว่า “เหล็กกล้าไร้สนิม” (เพราะคำว่า “ไร้” หมายถึงน้อย)  บางทีบางคนเข้าใจผิด คิดว่าเหล็กกล้าไร้สนิม คือเหล็กที่ไม่มีสนิม ซึ่งเป็นการแปลที่ผิด   “เหล้กกล้าไร้สนิม” แม้เป็นคำไทยอย่างเป็นทางการ แต่โดยทั่วไปก็ไม่นิยมใช้กัน ในวงศ์การเหล็กกล้าไร้สนิมมักเรียกโลหะชนิดนี้โดยเรียกทับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ “stainless” ว่า “สเตนเลส” และ “สแตนเลส”  เฉพาะคำศัพท์ภาษาอังกฤษ “stainless” ภาษาไทยยังเรียกอ่านออกเสียงทั้ง “สเตนเลส” และ “สแตนเลส”  ซึ่งหากได้ทำการค้นหาจากเว็บดังอย่าง www.google.com เว็บนี้จะพยายามใช้คำว่า “สแตนเลส” […]

อ่านต่อบทความทั้งหมด สเตนเลสคืออะไร?