แสดงบทความตามหมวด ‘: ประวัติสเตนเลส’

ประวัติเรื่องราวสเตนเลสดูเพล็กซ์ (History of Duplex Stainless Steels : DSS)

ประวัติเรื่องราวสเตนเลสดูเพล็กซ์ (History of Duplex Stainless Steels : DSS)     สเตนเลสกลุ่มดูเพล็กซ์ มีความสำคัญแค่ไหน ดูได้จากในทุกๆ 2 ปี จะมีการประชุมสัมนาเชิงวิชาการและการค้าเรื่องเกี่ยวกับสเตนเลสดูเพล็กซ์โดยเฉพาะ ในปีที่แล้วงานประชุมและนิทรรศการเกี่ยวกับสเตนเลสดูเพล็กซ์จัดขึ้นที่เมืองโบน (Beaune) ประเทศฝรั่งเศส ส่วนปีหน้า 2012 จะจัดในปลายเดือนกันยายน ใช้ชื่องานว่าการสัมมนาและประชุมสุดยอดสเตนเลสดูเพล็กซ์ (The Duplex Seminar & Summit 2012) ที่เมืองสเตรซา (Stresa) ประเทศอิตาลี เป้าหมายเพื่อสร้างและแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางทั้งเชิงเทคนิคและเชิงการค้าของเทคโนโลยีเกี่ยวเนื่องจากสเตนเลสดูเพล็กซ์     1.  ความเป็นมาดูเพล็กซ์สเตนเลส  สเตนเลสดูเพล็กซ์ หมายถึงสเตนเลสที่มีโครงสร้างจุลภาคผสมเท่ากันระหว่างเฟรสออสเทนไนท์และเฟอร์ไรท์ ซี่งมีมากว่า 80 ปีแล้ว โดยดูเพล็กซ์ชนิดแรกๆเป็นโลหะผสมของโครเมียม นิกเกิล และโมลิบดีนัม ซึ่งมีการผลิตเป็นครั้งแรกที่ประเทศสวีเดนในต้นปี ค.ศ. 1930 เพื่อใช้ในอุตสหกรรมผลิตกระดาษ  สเตนเลสออสเทนนิติกคาร์บอนสูงชนิดนี้พัฒนาขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปัญหาการกัดกร่อนตามขอบเกรน (intergranular corrosion)  และได้รับการจดสิทธิบัตรในประเทศฝรั่งเศสในปี 1936 […]

อ่านต่อบทความทั้งหมด ประวัติเรื่องราวสเตนเลสดูเพล็กซ์ (History of Duplex Stainless Steels : DSS)

ประวัติเรื่องราวการคิดค้นผลิตสเตนเลส

ประวัติเรื่องราวการคิดค้นผลิตสเตนเลส  (History of Stainless Steel) โลหะที่ทนต่อการกัดกร่อนถูกค้นพบครั้งแรกโดยนักโลหะวิทยาชาวฝรั่งเศส  ปิแอร์ เบอร์แทร์ (Pierre Berthier) ในปี ค.ศ. 1821 เขาพบว่าเมื่อโลหะผสมกับโครเมียมจะมีคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อนจากกรดบางชนิด อย่างไรก็ตาม โลหะผสมโครเมียมในยุคนั้นยังมีความเปราะสูง แม้ต่อมาในปี 1875 บรัสท์สเลอิน (Brustlein) ชาวฝรั่งเศส จะได้ค้นพบว่า จุดสำคัญของเหล็กกล้าโครเมียมต้องควบคุมปริมาณคาร์บอนให้ต่ำมากมากที่ประมาณ 0.15 % ก็ตาม แต่ยังไรก็ตามด้วยเทคโนโลยียุคนั้นก็ยังไม่สามารถผลิตโลหะที่มีคาร์บอนต่ำได้   ปี 1872 หลังการค้นพบของ ปิแอร์ เบอร์แทร์ (Pierre Berthier) กว่า 50 ปี มีชาวอังกฤษสองคนคือ วูดส์และคลาร์ค (Woods and Clark) ได้จดสิทธิบัตรโลหะที่ทนต่อการกัดกร่อนจากสภาพอากาศและกรดเป็นครั้งแรก โดยประกอบด้วย โครเมียม 30-35 % และทังสเตน 1.5-2.0 %   โลหะทนต่อการกัดกร่อนมีการพัฒนาอย่างมากในยุคหลังศตวรรษที่ 19 เมื่อ […]

อ่านต่อบทความทั้งหมด ประวัติเรื่องราวการคิดค้นผลิตสเตนเลส