แสดงบทความตามหมวด ‘: กระบวนการผลิต’

กระบวนการรีดเย็นลดขนาดความหนาเหล็กกล้าไร้สนิม

กระบวนการรีดเย็นลดขนาดความหนาเหล็กกล้าไร้สนิม   (Stainless steel Cold Rolling process)   กระบวนการรีดเย็นเหล็กกล้าไร้สนิม เป็นที่รับทราบกันว่ามีหลายกระบวนการ อันได้แก่ กระบวนการอบอ่อนแบบวางซ้อน (Bath annealing process) การบวนการกัดกรดและอบอ่อน (Pickling and annealing process) กระบวนการรีดเย็นลดขนาดความหนา (Cold rolling process) กระบวนการอบอ่อนครั้งสุดท้าย (Final annealing process) กระบวนการปรับผิวขั้นสุดท้าย (Skin pass process) กระบวนการตัดแผ่นแถบ (Slitting process) และกระบวนการตัดแผ่นตามความยาว (Cut to length process) และแน่นอนกระบวนการที่สำคัญที่สุดและถือว่าเป็นหัวใจของกระบวนการรีดเย็นก็คือ กระบวนการรีดลดขนาดความหนานั่นเอง       บทความก่อนหน้านี้ ผู้เขียนได้นำบทความเรื่อง สเตนเลสรีดเย็นคืออะไร  มาลงให้อ่านแล้ว เพื่อให้ได้รู้จักกระบวนการผลิตสเตนเลสทั้งระบบ โดยเฉพาะความหมายของการรีดเย็น และรีดร้อน มีจุดแบ่งนิยามตรงไหน และได้ปูพื้นตั้งแต่กระบวนการหลอมสเตนเลส การหล่อ […]

อ่านต่อบทความทั้งหมด กระบวนการรีดเย็นลดขนาดความหนาเหล็กกล้าไร้สนิม

สเตนเลสรีดเย็นคืออะไร

  สเตนเลสรีดเย็น มาจากคำภาษาอังกฤษว่า “Cold rolled stainless steel” แล้วความหมายคืออะไร? หากตอบแบบทุบกำปั้นก็อาจตอบว่าหมายถึง สเตนเลสที่ผ่านการรีดเย็นมาแล้ว ตอบแบบนี้คิดว่า คงไม่รู้เรื่องต่อไป ดังนั้น การจะอธิบายคำว่า สเตนเลสรีดเย็นคืออะไรเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจนั้น ผู้อ่านจำเป็นต้องค่อยๆ ทำความเข้าใจกระบวนการผลิตสเตนเลสโดยภาพรวมก่อน รวมถึงคำศัพท์เฉพาะบางคำที่ต้องทำความเข้าใจด้วย จากนั้นผู้อ่านก็จะค่อยๆ เข้าใจความหมายของคำว่า สเตนเลสรีดเย็น อย่างถ่องแท้ด้วยตนเอง   ในกระบวนการผลิตสเตนเลสนั้น เริ่มต้นจากการนำแร่ธาตุและเศษสเตนเลส ไปหลอมในเตาหลอม ขบวนการนี้เรียกว่า ขบวนการหลอมโลหะ (Melting) ซึ่งจะมีการใช้พลังงานความร้อนเผาจนกระทั่งแร่ธาตุและเศษสเตนเลสหลอมเป็นของเหลว ขณะเดียวกันก็ทำการปรับปรุงส่วนผสมทางเคมี ให้ได้ตามที่ต้องการ อะไรขาดไปก็ใส่เข้าไป อะไรเกินไปก็หาวิธีกำจัดออกไป  คอยทำการตรวจวัดค่าจนได้ส่วนผสมเคมีดังที่ต้องการก็เป็นอันเสร็จสิ้นในกระบวนการนี้     ขบวนการถัดจากกระบวนการหลอม (Melting) คือกระบวนการหล่อ (Casting) คือการนำน้ำโลหะที่มีสวนผสมตามที่ต้องการแล้วจากกระบวนการหลอมในสภาพของเหลวไปทำให้เย็นตัวลงจนกลายเป็นของแข็ง ซึ่งกระบวนการทำให้ของเหลวกลายเป็นของแข็งนั้น รูปร่างของแข็งที่ทำออกมาอาจทำเป็นลักษณะแท่งหรือเป็นเส้นก็ได้ แต่สำหรับสเตนเลสที่จะนำไปใช้เป็นวัสดุดิบในกระบวนการรีดเย็นนั้น ขนาดรูปร่างของโลหะหล่อจนเป็นของแข็งแล้วจะมีขนาดความหนา 165-210 มม. กว้างประมาณ 1550 มม. เราเรียกแท่งของแข็งนี้ว่า สแลบ (Slab) ดังนั้น […]

อ่านต่อบทความทั้งหมด สเตนเลสรีดเย็นคืออะไร