แสดงบทความตามหมวด ‘: ประเภทสเตนเลส’

การจำแนกชนิดสเตนเลสด้วยสี (Color code identification of stainless steel)

การจำแนกชนิดสเตนเลสด้วยสี   ปัจจุบันบนโลกกลมๆ ของเรามีโลหะสเตนเลสใช้อยู่เกือบทุกมุมมองของโลก หลากอรรถประโยชน์ด้วยหลายวัตถุประสงค์ มากหรือน้อยล้วนย่อมขึ้นกับความนิยมและภาวะเศรษฐกิจของแต่ละประเทศและครัวเรือนในภาวะกาลเวลาหนึ่ง ความเกี่ยวสัมพันธ์กับภาวะเศรษฐกิจด้วยเหตุผลว่าภาชนะสเตนเลสราคาต่อหน่วยสูงกว่าภาชนะที่ทำจากวัสดุอื่นอย่างอลูมิเนียม เหล็กกล้าและพลาสติก ซึ่งสอดรับกับข้อมูลการบริโภคสเตนเลสในประเทศยากจนเผยข้อมูลเชิงสัมพันธ์การบริโภคมีปริมาณน้อย ตัวอย่างเช่นในประเทศเมี่ยนม่า ลาว เป็นต้น แต่ก็มิได้หมายความว่าประเทศที่ร่ำรวยจะใช้สเตนเลสมากกว่าเสมอ ตัวอย่างเช่นประเทศอเมริกาที่มีความร่ำรวยกว่าประเทศเกาหลีอย่างชัดแจ้ง หากแต่อัตราการบริโภคสเตนเลสต่อประชากรกลับน้อยกว่าอย่างมีนัย         ความที่สเตนเลสมีการใช้ทั่วโลกและสเตนเลสเองก็มีกว่าสองร้อยชนิด แน่นอนสเตเลสเป็นวัสดุที่ใช้ในชีวิตประจำวัน อย่างน้อยที่สุดในเมืองไทย เราจะต้องเจอช้อนสเตนเลสทุกบ้านแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นบ้านยากจนหรือบ้านที่ร่ำรวยก็ตาม ความต้องการสเตนเลสยิ่งมีมากทางการค้าก็ย่อมมีปริมาณและผู้คนเกี่ยวข้องมากตาม ด้วยเหตุนี้เพื่ออำนวยความสะดวก ความคิดที่จะนำสีมาใช้เพื่อแบ่งแยกสเตนเลสชนิดต่างๆ จึงเกิดขึ้น เฉกเช่นเดียวกับในชีวิตประจำวันของเราที่เกี่ยวข้องกับสารพัดสีในหลายอิริยาบถในวงจรชีวิตมนุษย์   โลกสารพัดสี กับชีวิตประจำวัน   สีกับท่อ ในอาคารอุตสาหกรรมหรือในห้างสรรพสินค้า เวลาไปเดินหากสังเกตเราจะเห็นท่อสีต่างๆ ตามอาคาร ซึ่งสีท่อเหล่านี้ไม่ได้เป็นสีเพื่อสื่อว่าเป็นวัสดุอะไร หากแต่เป็นสีที่สื่อให้รู้ว่าท่อเหล่านี้ทำหน้าที่อะไร เช่น ท่อสีฟ้าคือท่อประปา ท่อสีแดงเป็นท่อดับเพลิง ท่อสีเงินขนาดเล็กเป็นท่อสายไฟฟ้า และท่อสี่เหลี่ยมหุ้มฉนวนเป็นท่อระบบปรับอากาศ เป็นต้น นอกจากนี้ ในท่อเหล็กกล้าสำหรับร้อยสายไฟฟ้าในมาตรฐาน มอก.770-2533 ก็กำหนดให้แยกแยะประเภทของท่อด้วยตัวหนังสือสีต่างกันเพื่อระบุชนิดและขนาดของท่อเช่น ท่ออีเอ็มพี (EMP) มาตราฐานกำหนดให้ใช้ตัวอักษรสีเขียว ท่อไอเอ็มซี (IMC) มาตราฐานกำหนดให้ใช้ตัวอักษรสีส้ม […]

อ่านต่อบทความทั้งหมด การจำแนกชนิดสเตนเลสด้วยสี (Color code identification of stainless steel)

สเตนเลส 441

ข้อมูลทางเทคนิคสเตนเลสชนิด 441 และ AL 441HPTM  อัลลอย     คุณสมบัติทั่วไป สเตนเลสของ อัลลีจีนี ลูเดลียม (Allegheny Ludlum) เกรด 441 และ เกรด AL 441HPTM เป็นเกรดเฟอร์ริติก ชนิดต้านทานความร้อนสูง  (heat resisting) มีคุณสมบัติต้านทานการเกิดออกซิเดชั่น และการกัดกร่อนในการใช้งาน เช่นเดียวกับวัสดุของระบบท่อไอเสียรถยนต์  เกรด 408Cb* เป็นเกรดต้านทานความร้อนที่ อัลลีจีนี ลูเดลียมทำไว้ในหลายปีก่อน ซึ่งส่วนผสมทางเคมีแสดงดังในตารางด้านล่าง เหล็กกล้าเฟอร์ริติกจะไม่คงทนที่อุณหภูมิสูง  (elevated temperatures) แต่ธาตุโคลัมเบียมที่เพิ่มเข้าไปจะทำให้กระบวนการอบอ่อนดีขึ้น ส่งผลให้คุณสมบัติการทนต่อการเกิดคลีบแตกร้าว (creep rupture) ได้ยาวนานขึ้น ส่วนอลูมิเนียมที่เพิ่มเข้าไปในเกรด 408Cb ที่มีโครเมียมอยู่ 12% จะช่วยเพิ่มคุณสมบัติการต้านทานการเกิดออกซิเดชั่นได้ดีกว่าเกรด 439 และ 441 ที่มีโครเมียมอยู่ถึง 18%  โดยทั้งสองเกรดเป็นเฟอร์ริติกเสถียรด้วยธาตุโคลัมเบียมกับไททาเนียม ส่งผลให้แนวเชื่อม และบริเวณแนวเชื่อมมีความเหนียว และมีสมบัติต้านทานการกัดกร่อนตามแนวขอบเกรน […]

อ่านต่อบทความทั้งหมด สเตนเลส 441

การแบ่งกลุ่มสเตนเลส

การแบ่งกลุ่มสเตนเลส   ในโลกนี้ตั้งแต่มีการค้นพบและผลิตสเตนเลสอย่างเป็นเรื่องเป็นราวใน ค.ศ. 1912 จนถึงปัจจุบันกว่า 99 ปี มีการคิดค้นผลิตสเตนเลสชนิดต่างๆ ออกมาแล้วทั่วโลกกว่า 200 ชนิด โดยเฉพาะใน 4-5 ปีที่ผ่านมา เมื่อราคาธาตุนิกเกิลได้ทำสถิติขึ้นสูงถึงกว่า 50,000 ดอลลาต่อตัน ยิ่งส่งผลที่รุนแรงต่อตลาดสเตนบางชนิดทำให้ผู้ผลิตและผู้ใช้สเตนเลสทั่วโลกต้องมีการปรับตัว ในช่วงนี้เองได้เกิดการคิดค้นผลิตสเตนเลสออกมามากมายหลายชนิด และวางขายอยู่ในตลาดทั่งในเมืองไทยและต่างประเทศ  สเตนเลสแม้จะผลิตออกมามากมายก็ตาม แต่ก็สามารถที่จะจำแนกออกเป็นกลุ่มต่างๆได้ ทั้งนี้แล้วแต่ว่าในการแยกกลุ่มโดยอาศัยหลักปัจจัยใดเป็นตัวแบ่ง ก็ขึ้นอยู่กับว่าการแบ่งกลุ่มนั้นเพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการแบ่งก็เท่านั้น และการแบ่งนั้นเป็นที่ยอมรับมากน้อยแค่ไหน การแบ่งกลุ่มสเตนเลสตามโครงสร้างพื้นฐาน  การแบ่งกลุ่มสเตนเลสวิธีนี้เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก ในตำราและในเอกสารทั่วไปมักแบ่งวิธีนี้เป็นหลัก การแบ่งโดยอาศัยโครงสร้างจุลภาคพื้นฐานเป็นหลักสำคัญในการแบ่ง สามารถแบ่งสเตนเลสออกได้ 5 กลุ่มอันได้แก่ 1. กลุ่มออสเทนนิติก (Austenitic) มีโครงสร้างเนื้อโลหะเป็นออสเทนไนต์ (austenite) อะตอมของผลึกจัดเรียงตัวแบบ FCC (face-centered cubic) ธาตุสำคัญที่ทำให้สเตนเลสกลุ่มนี้มีโครงสร้างเป็นออสเทนไนต์คือ ธาตุนิกเกิล และ ธาตุแมงกานิส คุณสมบัติสำคัญของสเตนเลสกลุ่มออสเทนนิติก คือ คุณสมบัติที่แม่เหล็กดูดไม่ติด (non – magnetic) หรืออาจดูดติดแบบอ่อนอ่อนหากสเตนเลสออสเทนนิติกผ่านการขึ้นรูปเย็น (cold work) […]

อ่านต่อบทความทั้งหมด การแบ่งกลุ่มสเตนเลส