แสดงบทความตามหมวด ‘: การดูแลทำความสะอาด’

การตกค้างปนเปื้อนของธาตุเหล็กเปล่าบนผิวของเหล็กกล้าไร้สนิม (Iron Residue / Contamination on Stainless steel Surfaces)

การตกค้างปนเปื้อนของธาตุเหล็กเปล่าบนผิวของเหล็กกล้าไร้สนิม (Iron Residue / Contamination on Stainless steel Surfaces)   การตกค้างธาตุเหล็กบนผิวของเหล็กกล้าไร้สนิม [ไม่ว่าจะด้วยการหล่อ (Cast) หรือ การร็อด (wrought  กรรมวิธีการเผาเหล็กให้ร้อน และตีขึ้นรูป] เป็นปัญหาบ่อยครั้งในหลายปีที่ผ่านมา หรือปัญหานี้มีมาตั้งแต่การค้นพบสเตนเลสเป็นครั้งแรกก็เป็นได้ ในบทความนี้จะได้กล่าวถึงเหตุแห่งการตกค้างของธาตุเหล็กเหล่านี้ และผลกระทบที่เกิดขึ้น สุดท้ายจะได้กล่าวถึงวิธีการในการกำจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากผิวเหล้กกล้าไร้สนิม   ในชั้นแรก มาทำความเข้าใจกับคำว่า ธาตุเหล็กตกค้างกันว่ามันคืออะไร สิ่งตกค้างก็คือธาตุเหล็กเปล่า (ไม่ใช่โลหะผสม) ที่อยู่บนผิว ธาตุเหล็กเปล่า (Free iron) เหล่านี้ต้องระวังไม่สับสนกับธาตุเหล็กผสมซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของเหล็กกล้าไร้สนิม หรือในกรณีของโครงสร้างเฟอร์ไรท์จะเป็นชนิดโครงสร้างผลึก (Crystalline structure) ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของเหล็กกล้าไร้สนิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดหล่อ   แหล่งของการเกิดธาตุเหล็กเปล่า ไม่มีข้อสรุปที่แม่นยำถึงความเป็นไปได้ของแหล่งที่จะปนเปื้อนธาตุเหล็กเปล่า แต่ให้พิจารณาตัวอย่างดังต่อไปนี้  ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดได้   เหล็กกล้าทุกชนิด หรือ เหล็กเมื่อสัมผัสกับเหล็กกล้าไร้สนิมย่อมมีโอกาสที่จะเกิดการปนป้อนได้ ไม่ว่าจะเป็นโซ่ สลิง คอนเทนเนอร์ นั่งร้าน เครื่องมือ (ค้อน ประแจ คีม […]

อ่านต่อบทความทั้งหมด การตกค้างปนเปื้อนของธาตุเหล็กเปล่าบนผิวของเหล็กกล้าไร้สนิม (Iron Residue / Contamination on Stainless steel Surfaces)

โบสถ์สเตนเลส การดูแลและรักษา

แนวทางการดูแลโบสถ์สเตนเลสให้มีอายุยั่งยืนยาวนานเป็น 1000 ปี หลายวันก่อนได้ดูข่าวทางช่อง 3 เรื่องเล่าเช้านี้ พูดถึง โบสถ์สแตนเลส โบสถ์หลังใหม่ของวัดหัวสวน ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งสร้างด้วยสแตนเลสทั้งหลัง  เพื่อหวังให้โบสถ์มีอายุยาวเป็นพันปี ตัวอุโบสถ กว้าง 7.50 เมตร ยาว 18 เมตร สูง 6.50 เมตร งบประมาณ 50 ล้านบาท ใช้เวลาสร้างประมาณ 20 เดือน เสร็จสินในเดือนธันวาคม 2554 นี่เอง ด้วยสโลแกน ชมอุโบสถ สแตนเลสที่ใหญ่ที่สุดในโลก     โบสถ์สแตนเลสหลังใหม่ของวัดหัวสวน จ.ฉะเชิงเทรา     ข่าวชิ้นนี้ทำให้ผู้เขียนย้อนนึงถึง โบสถ์วัดปากลำขาแข้ง ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่า วัดปากลำขาแข้ง เมืองกาญฯ คือ วัดโบสถ์สแตนเลส หนึ่งเดียวในโลก สโลแกนนี้คงใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้ว อาจต้องเปลี่ยนเป็น วัดปากลำขาแข้ง […]

อ่านต่อบทความทั้งหมด โบสถ์สเตนเลส การดูแลและรักษา

การทำความสะอาดสถาปัตยกรรมสเตนเลส

การทำความสะอาดสถาปัตยกรรมสเตนเลส (Cleaning Architectural Stainless Steel) 1 ทำไมการทำความสะอาดจึงมีความสำคัญ   มีสิ่งที่ตรงข้ามกับความเชื่อที่ว่า สเตนเลสไม่ใช่วัสดุเพียงชนิดเดียวที่มีคุณสมบัติ “ไร้สนิม” ในทุกสภาวะแวดล้อม ความจริงคือมีสเตนเลสมากกว่า 200 ชนิดที่มีคุณสมบัติการต้านทานการกัดกร่อนที่แตกต่างกัน ถึงแม้ว่าจะมีเพียงจำนวนเล็กน้อยเท่านั้นที่ปกติจะนำไปใช้ในตัวอาคาร และงานด้านสถาปัตยกรรม   สเตนเลสจำเป็นต้องมีการทำความสะอาดเพื่อเป็นการดูแลให้มีสภาพที่ดี และคงสภาพคุณสมบัติการต้านทานการกัดกร่อน ชิ้นงานของสเตนเลสจะไม่ผุกร่อนภายใต้สภาวะแวดล้อมปกติ หากมีการเลือกใช้เกรดที่เหมาะสมและมีการผลิตที่ถูกวิธี สิ่งที่เป็นความรับผิดชอบของวิศวกรโครงสร้าง และ สถาปนิกในการเลือกใช้เกรดที่ถูกต้องเหมาะสมในสภาวะแวดล้อมในการใช้งาน หากมีการเลือกใช้เกรดโลหะที่ด้อยคุณภาพ การสะสมของฝุ่นผงอาจเป็นเหตุชักนำให้เกิดการกัดกร่อนได้ หากว่าระดับฝุ่นผงมีมากถึงระดับที่โลหะเกินจะรับได้ ด้วยเหตุนี้อาจนำมาซึ่งการเกิดคราบสเตน และหากรุนแรงก็จะเริ่มต้นการกัดกร่อนขึ้น ซึ่งอาจทำให้ต้องแก้ ไขด้วยการทำความสะอาด ดังนั้น ความเข้าใจในการเลือกใช้ชนิดของสเตนเลส ให้เหมาะสมต่อการใช้งานในสภาวะต่างๆ จึงมีความสำคัญอย่างมาก   คุณสมบัติการต้านทานการกัดกร่อนของสเตนเลส เนื่องจากกระบวนการที่เรียกว่า “การสร้างฟิล์มต้านด้วยตัวเอง” (ดูในกรอบสี่เหลี่ยม) หากมีการเลือกใช้เกรดที่เหมาะสม การสะสมของฝุ่นผงอาจมีปริมาณมากพอ ที่จะทำให้เกิดการกัดกร่อนได้ ซึ่งปกติจะเริ่มจากการทำลายชั้น ”ฟิล์มต้าน” ที่ผิว การทำความสะอาดจึงมีความจำเป็น เพื่อรักษากลไกการรักษาตนเองให้ยังดำรงอยู่ ในฐานะที่จะช่วยปกป้องการเพิ่มขึ้นของสิ่งสกปรก อย่างเช่น ซัลเฟอร์ออกไซด์หรือคลอไรด์และผงเหล็ก พื้นผิว สเตนเลสจะมีความงดงาม หากได้ทำความสะอาดบ่อยครั้งซึ่งก็ไม่ต้องกังวลว่าสารเคลือบที่ผิวจะเกิดการหลุดร่อนแต่อย่างใด […]

อ่านต่อบทความทั้งหมด การทำความสะอาดสถาปัตยกรรมสเตนเลส