แสดงบทความตามหมวด ‘: การแปรรูปสเตนเลส’

เทคนิคการดัดโค้งสเตนเลสแผ่น (Bending of Stainless steels Sheet or Strip)

1.       ความรู้พื้นฐาน   การที่จะทำให้แผ่นโลหะเปลี่ยนรูปจำเป็นต้องใช้แรงมากระทำ และแรงที่ใช้ต้องมีขนาดมากกว่าความแข็งแรงจำนน (Yield strength) ของวัสดุ ยิ่งกว่านั้นแรงที่เพิ่มเข้าไปจะต้องให้อย่างต่อเนื่องเพื่อการเปลี่ยนรูปอย่างถาวร (plastic deformation)    หลักปฏิบัติได้แก่   การดัดโค้ง [การดัดตรง “straight” หรือการดัดให้เป็นรูปร่าง “contour”) การปั้มขี้นรูป (“press forming” อาศัยการยึดตัวของโลหะหรือการไหลของโลหะหรือทั้งสองอย่างร่วมด้วย) แม่พิมพ์แบบหยืดหยุ่น (flexible die forming) การหมุนขึ้นรูป (spinning) อื่นๆ (การปั้มขึ้นรูปจากแผ่นยาง “press forming”  การกระแทกขึ้นรูป “bumping” การดึงยืดขึ้นรูป “stretch forming” และการทำกระเปาะขึ้นรูป “Bulging”)         2.       การดัดโค้งสเตนเลส   สเตนเลสเป็นโลหะที่มีคุณสมบัติการดัดโค้งได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสเตนเลสกลุ่มออสเทนิติกสามารถดัดโค้งได้อย่างง่ายดาย   ส่วนชนิดเฟอร์ริติกก็มีสมบัติการดัดโค้งดีเช่นกัน แต่บางครั้งอาจเป็นเหตุให้มีสมบัติเปรอะ (brittle) มากขึ้น โดยเฉพาะกับแผ่นหนา […]

อ่านต่อบทความทั้งหมด เทคนิคการดัดโค้งสเตนเลสแผ่น (Bending of Stainless steels Sheet or Strip)

เทคนิคการขึ้นรูปสเตนเลส (Stainless steels Drawing)

เทคนิคการขึ้นรูปสเตนเลส (Stainless steels Drawing)         1.       หลักการขึ้นรูป   การขึ้นรูปโลหะแผ่นด้วยแรงกดเป็นวิธีหลักในการเปลี่ยนรูปโลหะให้ได้รูปร่างตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการที่เรียกว่า การปั้มขึ้นรูป (Pressing) การลากขึ้นรูป (Drawing) หรือ การขึงขึ้นรูป (Stretching) ด้วยใช้วิธีการอัดแผ่นโลหะให้ไปอยู่ในช่องพื้นที่ตามที่ต้องการ                 ปัจจุบันการขึ้นรูปโลหะแผ่นนิยมทำกัน 2 วิธี ได้แก่  การลากขึ้นรูป (Drawing) และ การขึงขึ้นรูป (Stretching) ดังแสดงรูปด้านล่าง     การลากขึ้นรูป (Drawing)                                                          การขึงขึ้นรูป (Stretching)     การลากขึ้นรูป (Drawing) จะมีพฤติกรรมทั้ง 2 แบบคือมีทั้งการไหลของวัสดุ และ การขึงวัสดุ ส่วนการขึงขึ้นรูป […]

อ่านต่อบทความทั้งหมด เทคนิคการขึ้นรูปสเตนเลส (Stainless steels Drawing)

เทคนิคการตัดแผ่นเปล่าและการเจาะรูสเตนเลส (Stainless steels Blanking / Piercing)

เทคนิคการตัดแผ่นเปล่าและการเจาะรูสเตนเลส (Stainless steels Blanking / Piercing)     1.1    ความรู้พื้นฐาน   การตัดแผ่นเปล่า (Blanking) หรือ อาจเรียกว่าการปั้มแผ่น (Punching) หมายถึง แผ่นที่ได้จากการตัดบริเวณรอบให้ขาดจากกันในขั้นตอนครั้งเดียว การเจาะ (Piercing) หรือ อาจเรียกว่า การเจาะรู (perforating) จะคล้ายกับการตัดแผ่นเปล่า (Blanking) ต่างกันตรงที่ ส่วนที่เป็นแผ่นเปล่าจะเป็นเศษทิ้ง และบริเวณโดยรอบจะเป็นชิ้นงาน     1.2    ขั้นตอนการตัดแผ่นเปล่า การเจาะ (Piercing) อาจหมายถึงรูที่มีรูปร่างเหมือนแผ่นเปล่า ปกติจะพิจรณาใน 2 ขั้นตอนการทำงาน ได้แก่ การเจาะและหลุดออก ขั้นตอนการเจาะมี 6 ลำดับดังนี้   1.3    ลักษณะขอบของแผ่นเปล่า   ลักษณะขอบที่ได้จากแผ่นเปล่าด้วยการตัดจากเครื่องตัดแผ่นเปล่าแบบทั่วไปจะมีลักษณะไม่เรียบโดยจะมีลักษณะเป็นขอบล้มในแนวตั้ง ซึ่งเมื่อขยายภาพตรงตำแหน่งขอบจะได้ภาพดังข้างล่าง     การปั้มแผ่นเปล่าขึ้นกับขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลาง และขอบเขตขนาดของแม่พิมพ์ที่ใช้ตัดแผ่นเปล่า ความลึกของใบมีดที่ตัดเข้าไปในแผ่นประมาณเท่ากับระยะของลูกกลิ้ง […]

อ่านต่อบทความทั้งหมด เทคนิคการตัดแผ่นเปล่าและการเจาะรูสเตนเลส (Stainless steels Blanking / Piercing)