รวมวิดีโอให้ความรู้เกี่ยวกับสเตนเลส คัดสรรค์ที่เป็นประโยชน์ นำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง หลากหลายด้านการใช้งาน หลากหลายความรู้ทางเทคนิค งานเชื่อม งานขัด งานทำความสะอาด งานขึ้นรูป งานกัดกรด งานพาสซิเวชั่น ฯลฯ โดยหวังว่าจะเห็นภาพจริงเสริมบทความให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น

วิดีโอชุด

1-คุณค่าเหล็กกล้าไร้สนิม  “Stainless steel for lasting value” บรรยายด้วยภาษาไทย ภาพวิดีโอแสดงคุณค่าของเหล็กกล้าไร้ชนิม เรียนรู้ความต่างของเหล็กกล้าคาร์บอนกับเหล็กกล้าไรสนิม ได้รู้จักส่วนผสมที่สำตัญในเหล็กกล้าไรสนิม อันทำให้เหล็กกล้าชนิดนี้ดูโดดเด่นกว่า เหนือกว่า เหล็กทั่วไป ด้วยคุณสมบัติอันทรงคุณค่ายิ่งทั้งความแข็งแรง ทนต่อสภาพการกัดกร่อนหลากหลายรูปแบบ จึงเป็นโลหะอันทรงคุณค่า ยั่งยื่นนานในหลากอรรถประโยชน์

2-คุณค่าแห่งกันปกป้องตนเอง “Self-protecing for lasting value” บรรยายด้วยภาษาไทย ภาพวิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติอันโดดเด่นเฉพาะของเหล็กกล้าชนิดนี้ ที่แตกต่างไปจากโลหะอื่นอย่างชัดเจน คุณสมบัติการสร้างฟิล์มปกป้องตนเองจากมลภาวะอากาศที่เลวไร้ แม้ฟิล์มถูกทำลายก็สามารถซ่อมแซมตนเองโดยสร้างฟิล์มของมาใหม่ในสภาพแวดล้อมที่อำนวย เหล็กกล้าไร้สนิมจึงเป็นโลหะที่ทรงคุณค่า ยั่งยืนนาน

3-คุณค่าแห่งการนำกลับมาใช้ใหม่  “Recycled for lasting value” บรรยายด้วยภาษาไทย โลกแห่งการแย่งชิง แข่งขัน ทรัพยากรอันจำกัด แต่เหล็กกล้าไร้ชนิมกลับเป็นโลหะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำกลับมาหลอมผลิตเป็นสินค้าใหม่ยังการเสื่อมสภาพการใช้งานแล้ว เหล็กกล้าไร้สนิมจึงเป็นทรัพยากรที่หมุนเวียนเปลี่ยนผันกลับมาใช้ใหม่ได้ตลอดเวลา ลดการใช้ทรัพยากรของโลกอย่างสิ้นเปลือง สเตนเลสจึงเป็นโลหะอันทรงคุณค่า ยั่งยืนนาน

4-คำตอบคือเฟอร์ริติก “The Ferritic Solution” ซับภาษาไทย ในโลกแห่งการแข่งขัน สเตนเลสออสเทนนิติกมีราคาที่แปลผันเปลี่ยนแปลงด้านราคาสูงยิ่ง ในสงครามราคาเช่นนั้น มีสเตนเลสกลุ่มหนึ่ง คือ สเตนเลสกลุ่มเฟอร์ริติก ไม่มีส่วนผสมของธาตุนิกเกิล ทำให้หลบหลีกได้จากสงความราคามาตลอดกาลเวลาที่ผ่านมา มารู้จากสเตนเลสเฟอร์ริติกมากขึ้น ความจริงเฟอร์ริติกมีมากมายเกินกว่าที่เรารู้ ทั้งยังสามารถเลือกใช้ทดแทนสเตนเลสออสเทนนิติกได้แทบทุกชนิด และมีสมบัติเหนือกว่าบางประการ

5-ปฎิบัติการอันเยี่ยมยอดในการทำความสะอาดสเตนเลส “Best Practice in Cleaning and Disinferting” ซับภาษาไทย เครื่องใช้ภาชนะในครัว เราควรทำความสะอาดอย่างไร วิธีที่ดีควรเป็นเช่นไร เพื่ออนามัยแห่งอาหาร ความสะอาดของภาชนะ สุขภาพของผู้บริโภค เราจะได้เรียนรู้วิธีการ สาธิตการปฎิบัติจริง แนะนำเทคนิคเฉพาะ และทำได้จริงจากวิดีโอการสอนทำความสะอาด อุปกรณ์เครื่องภาชนะในครัวเรือนหลากหลายประเภท