Welcome Guest 

Show/Hide Header

Welcome Guest, posting in this forum requires registration.

Pages: [1]
Author Topic: ขอข้อมูลความเคลื่อนไหวของสเตนเลสในเชิงการผลิตและการบริโภคของโลกเราในปัจจุบัน !?
smartrues
Administrator
Posts: 94
Post ขอข้อมูลความเคลื่อนไหวของสเตนเลสในเชิงการผลิตและการบริโภคของโลกเราในปัจจุบัน !?
on: September 30, 2014, 08:01

ขอข้อมูลความเคลื่อนไหวของสเตนเลสในเชิงการผลิตและการบริโภคของโลกเราในปัจจุบัน แยกเป็นแต่ประเทศ เป็นโซน เพืื่อให้รับรู้ในมุมกว้างของการใช้สเตนเลสของประชากรในโลกเรามากขึ้น

smartrues
Administrator
Posts: 94
Post Re: ขอข้อมูลความเคลื่อนไหวของสเตนเลสในเชิงการผลิตและการบริโภคของโลกเราในปัจจุบัน !?
on: November 9, 2014, 10:36

ทุกวันนี้โลกมีอัตราการบริโภคสเตนเลสกว่า 28 ล้านตัน โดยช่วงแรกปี 1995- 2000 มีอัตราเติบโตร้อยละเฉลี่ยของการบริโภคสเตนเลสเพียงร้อนละ 4 ต่อปี แต่หลังปี 2000 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยถึงร้อยละ 10 ต่อปี ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าหลังปี 2000 คนหันมาใช้สเตนเลสมากขึ้นอย่างมาก

ข้อมูลสถิติปี ค.ศ. 2011 ประเทศ 12 อันดับแรกที่บริโภคสเตนเลสต่อประชากรมากที่สุดได้แก่ ไต้หวัน > เกาหลีใต้ > อิตาลิ > เยอรมัน > ญี่ปุ่น > จีน > สเปน > แคนาดา > อเมริกา > ฝรั่งเศส > ไทย > และอังกฤษ ซึ่งคิดเป็นอัตราการบริโภคต่อคนต่อปีคือ 36.5 > 30.4 > 23.9 > 18.8 > 12.6 > 8.4 > 7.2 > 6.9 > 6.7 > 6.5 > 5.3 > และ 3.9 ตามลำดับ

แต่หากพิจารณาเฉพาะเชิงปริมาณ ประเทศ 12 อันดับที่มีอันตราการบริโภคสเตนเลสมากที่สุดเรียงลำดับประเทศจากมากถึงน้อยได้แก่ จีน> อเมริกา > อินเดีย > ญี่ปุ่น > เยอรมัน > เกาหลีใต้ > อิตาลิ > ไต้หวัน > ฝรั่งเศส > บราซิล > ไทย > สเปน สามารถคิดเป็นร้อยละการบริโภคสเตนเลสทั่วโลกได้ 37.55 > 6.99 > 6.00 > 5.39 > 5.12 > 5.01 > 4.84 > 2.83 > 1.37 > 1.19 > 1.13 > 1.11 ตามลำดับ

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในปัจจุบัน ไม่ว่าจะพิจารณาในเชิงปริมาณการบริโภคต่อประเทศ หรือพิจารณาการการบริโภคต่อประชากรในแต่ละประเทศ จะพบว่าทวีปเอเชียครองความเป็นที่หนึ่ง ได้แก่ จีน และ เกาหลี ตามลำดับ

..........นโยบายการเปิดประเทศของจีน ส่งผลต่อการพัฒนาการทุกด้าน จีนเริ่มต้นผลิตสเตนเลสเพียงร้อยละ 3 ก่อนปี 2002 และใช้เวลาเพียง 10 ปีเท่านั้นในการขยายกำลังการผลิตขึ้นมาในสัดส่วนราวร้อยละกว่า 42 ของโลกในปี 2011 ถือเป็นประเทศที่ผลิตสเตนเลสในเชิงปริมาณมากที่สุดของโลกกว่า 14 ล้านตัน และหากนับปริมาณการผลิตของไต้หวัน เกาหลี และญี่ปุ่นเข้าด้วย ทำให้เอเชียมีสัดส่วนการผลิตสเตนเลสอยู่ที่ร้อยละกว่า 65 ของสเตนเลสที่ผลิตทั่วโลกหรือกว่า 23 ล้านตัน

เมื่อพิจารณาในรายประเทศ สามารถจัด 12 ลำดับปริมาณการผลิตสเตนเลสจากมากไปน้อยประจำปี 2011 ได้ดังนี้ จีน > ญี่ปุ่น > อินเดีย> เกาหลีใต้> อเมริกา > อิตาลิ > เยอรมัน > เบลเยียม > ไต้หวัน > ฟินแลนด์ > สเปน > สวีเดน ด้วยปริมาณการผลิตดังแสดงในตารางด้านล่าง

ก่อนปี 2000 ต้องถือว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ผลิตสเตนเลสอันดับหนึ่งของโลก แต่พอปี 2006 จีนได้แซงหน้าญี่ปุ่นก้าวสู่ประเทศที่ผลิตสเตนเลสสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกแทน และแซงหน้าไปเกือบ 5 ช่วงตัวของขนาดผลการผลิต ขณะที่ดูเหมือนว่าการผลิตของญี่ปุ่นดูจะถดถอยลงเล็กน้อยด้วยซ้ำ ประเทศที่น่าสนใจในภายภาคหน้าอาจเป็นอินเดียที่มีอัตราการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และด้วยประชากรจำนวนมากเช่นจีน โอกาสพัฒนายังมีช่องว่างอีกมาก และมีโอกาสแซงญี่ปุ่นขึ้นมาอยู่อันดับ 2 ได้อย่างไม่ยากเย็นเลยในไม่ช้านี้

ข้อมูลล่าสุดเมื่อปีที่แล้ว 2012 ทั่วโลกมีการผลิตสเตนเลสปรับขึ้นเป็น 35.36 ล้านตัน เพิ่มจากปีที่แล้วร้อยละ 5.4 แต่เป็นการเติบโตที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2010 และ 2011 ที่เติบโตร้อยละ 26.4 และ 8.1 ตามลำดับ ทั้งนี้เป็นการผลิตในประเทศจีนถึง 16.08 ล้านตัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.5 ของกำลังการผลิตสเตนเลสทั่วโลก

อ่านบทความฉบับสมบูรณ์และดาวโหลดไฟล์ในรูป PDF ได้จาก http://www.siamstainless.com/?p=1971

สมาร์ทหรู

Pages: [1]
Mingle Forum by cartpauj
Version: 1.0.31 ; Page loaded in: 0.1 seconds.