Welcome Guest 

Show/Hide Header

Welcome Guest, posting in this forum requires registration.

Pages: [1]
Author Topic: สเตนเลสมีความปลอดภัยต่อร่างกายมนุษย์หรือไม่ อย่างไร ?
smartrues
Administrator
Posts: 94
Post สเตนเลสมีความปลอดภัยต่อร่างกายมนุษย์หรือไม่ อย่างไร ?
on: November 9, 2014, 10:41

สเตนเลสมีความปลอดภัยต่อร่างกายมนุษย์หรือไม่ อย่างไร สเตนเลสเป็นโลหะผสมชนิดหนึ่ง มีโอกาสที่สารผสมเหล่านี้จะแพร่ออกมาสัมผัสกับร่างกายและยิ่วกว่านั้น อาจเข้าไปในภายในร่างกาย คำถามก็คือแล้มันมีอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์หรือไม่ อย่างไร??

smartrues
Administrator
Posts: 94
Post Re: สเตนเลสมีความปลอดภัยต่อร่างกายมนุษย์หรือไม่ อย่างไร ?
on: March 20, 2015, 13:12

ทุกวันนี้สเตนเลส มีการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นรวมถึงเครื่อง ใช้สอยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมนุษย์ ในเครื่องใช้เหล่านี้สเตนเลส เริ่มมีความใกล้ชิดโดยตรง ในการสัมผัสกับร่างกายมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ภาชนะบนโต๊ะอาหาร เครื่องมือทางการ แพทย์ การผ่าตัด หรือการใช้ในห้องครัว สัมผัสอาหาร เครื่องดื่ม โรงงานผลิตยา และในระบบน้ำประปาที่ซึ่งมีความคาดหวังการปฏิบัติ จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่ออาหารและน้ำดื่มและเครื่อง ดื่มหรือกระบวนการเตรียมผลิตยา ยิ่งกว่านั้นยังมีความคาดหวังว่าจะง่ายต่อการทำความสะอาด ความมุ่งหมายของบทความฉบับนี้ เพื่อการแสดงให้เห็นว่าเครื่องใช้สเตนเลสมีความปลอด ภัยต่อสุขภาพมนุษย์....

สเตนเลส – เมื่อสุขภาพสำคัญที่สุด (Stainless Steel –When Health Comes First)http://www.siamstainless.com/?p=1998 บทความ 6 บทที่มีเนืั้อหาครอบคุมสเตนเลสกับชีวิตคนเราในทุกแง่มุม ได้แก่

1. บทนำ 2
2. สเตนเลสคืออะไร 3
2.1. นิยามและคุณลักษณะ 3
2.2 การแบ่งหมวดหมู่ของสเตนเลส 4
3. ส่วนผสมทางเคมีหลักของสเตนเลส 7
3.1 พิจารณาโดยทั่วไป 7
3.2 ความสำคัญของโครเมียม 8
3.3 ความสำคัญของนิกเกิล 9
4. สเตนเลสมีความปลอดภัยจาก
ส่วนผสมทางแคมี 11
5. เครื่องใช้สเตนเลสที่สัมพันธ์กับสุขภาพ 12
5.1 สเตนเลสเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง 12
5.2 สเตนเลสเมื่อต้องสัมผัสเนื้อเยื่อ – เครื่องมือทางการแพทย์และการศัลยกรรม 17
5.3.สเตนเลสเมื่อต้องสัมผัสกับอาหารและเครื่องดื่ม 20
5.4 สเตนเลสเมื่อต้องสัมผัสน้ำดื่ม 25
5.5 สเตนเลสสำหรับจัดเตรียมและผลิตยา 26
5.6 สุขอนามัยของผิวสเตนเลส
การทำความ สะอาดและการฆ่าเชื้อโรค 27
6. บทสรุป 32

บทสรุป

•สเตนเลสเป็นโลหะผสมเหล็ก ความสามารถในการต้านทานการกัดกร่อน เป็นหลักพื้นฐานของคุณลักษณะของสเตนเลส อันเป็นผลจากการเติมโครเมียมเข้าไปเป็นส่วนผสมหลัก การต้านทานการกัดกร่อนอาจทำได้ยิ่งขึ้น โดยการเติบนิกเกิลและโมลิบดีนัม
•การที่มีสมบัติทนการกัดกร่อนได้ดี และยังทนต่อสภาพแวดล้อมที่มากระทบได้ดี จึงเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยจากส่วนผสมในสเตนเลส
•สเตนเลส ไม่มีธาตุโครเมียมประจุหกเป็นองค์ประ กอบ และธาตุโครเมียมประจุหกก็ไม่เกิดขึ้นกับ สเตนเลสเมื่อใช้งานปกติ
•ยกเว้นสเตนเลส กลุ่มเติมกำมะถันอิสระเพื่อใช้งานเครื่องจักรกล สเตนลสมีความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์แม้จะสัมผัสผิวเป็นเวลานาน เช่น ต่างหู สร้อยคอ กำไล โซ่ตรวน แหวน สายนาฬิกาข้อมือ กระดุม ซิป
•การใช้งานสเตนเลสในงานศัลยกรรม เป็นเครื่อง มือทางการแพทย์ และงานผ่าตัดเพื่อช่วยชีวิตมนุษย์ ซึ่งมีประสบการณ์การใช้งานมากว่าทศวรรษแล้ว และถือเป็นมาตรฐานสากล
•การใช้งานหลากอรรถประโยชน์ เช่น ใช้สัมผัสกับอาหารสะท้อนให้เห็นว่า สเตนเลสมีสมบัติทนต่อการกัดกร่อนจากอาหาร และเครื่องดื่มได้ดี ยิ่งกว่านั้นยังมีความสะอาดถูกหลักอนามัยในการจัดเตรียมอาหารและลำเลียงอาหาร ไม่ทำให้เสียรสชาติและเปลี่ยนสีอาหารและเครื่องดื่ม จากการสัมผัสกับเสตนเลส
•การศึกษาการแพร่ของโครเมียม และนิกเกิลที่ใช้เป็นภาชนะประกอบอาหาร สำหรับสเตนเลสกลุ่มเฟอร์ริติกและออสเทนนิติก แสดงให้เห็นว่าการแพร่ของโครเมียมและนิกเกิล จากภาชนะประ กอบอาหารสเตนเลส มีปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่ากับ ค่าเฉลี่ยในอาหารแต่ละวันเทียบกับปริมาณปกติที่รับจากอาหารตามธรรมชาติที่เรารับประทาน
•สเตนเลสที่สัมผัสกับน้ำดื่ม จะเจอกับปัจจัยทางสารเคมี และข้อกำหนดสภาพของคุณภาพน้ำของยุโรป (European Directive 98/83/EC) นั่นหมายความว่าสเตนเลสที่สัมผัสกับน้ำดื่ม จะต้องปลอดภัยต่อร่างกายมนุษย์ (เช่น จะต้องมีการแพร่ขององค์ประกอบในภาชนะ)
•ด้วยการเลือกใช้เกรดที่เหมาะสม ต่อการใช้งานและการออกแบบ และอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตเวชภัณฑ์มีความปลอดภัยต่อร่างกายมนุษย์

เมื่อเทียบกับวัสดุอื่น สเตนเลสจะมีผิวที่สะอาด ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่เข้มข้นน้อย ก็สามารถทำความสะอาดได้ดี ความง่ายต่อการทำความสะอาดของสเตนเลสเทียบได้กับแก้ว และดีกว่าพวกโพลิเมอร์และโลหะอื่น

อ่านบทความฉบับสมบูรณ์ได้จาก สเตนเลส – เมื่อสุขภาพสำคัญที่สุด (Stainless Steel –When Health Comes First)http://www.siamstainless.com/?p=1998

สมาร์ทหรู

Pages: [1]
Mingle Forum by cartpauj
Version: 1.0.31 ; Page loaded in: 0.072 seconds.