Welcome Guest 

Show/Hide Header

Welcome Guest, posting in this forum requires registration.

Pages: [1]
Author Topic: อยากทราบสเตนเลสที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ แบบไหน ส่วนใดบ้าง ?
smartrues
Administrator
Posts: 94
Post อยากทราบสเตนเลสที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ แบบไหน ส่วนใดบ้าง ?
on: June 30, 2015, 10:48

อยากทราบสเตนเลสที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ แบบไหน ส่วนใดบ้าง ปริมาณเท่าไหร่ มีปัจจัยทางเทคนิคใดต้องคำนึงถึงบ้าง !!?

smartrues
Administrator
Posts: 94
Post Re: อยากทราบสเตนเลสที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ แบบไหน ส่วนใดบ้าง ?
on: September 22, 2015, 13:48

ทั่วโลกมีปริมาณการผลิตรถยนต์ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละราว 4.5% ประมาณการณ์สำหรับปีนี้ (2014) กว่า 90 ล้านคัน และสิ้นปี 2018 ประมาณปริมาณการผลิตกว่า 100 ล้านคัน โดย 75% เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล (Passenger cars)
เมื่อพิจารณาในเชิงการผลิต ประเทศจีน อเมริกา และญี่ปุ่นเป็น 3 ประเทศที่มียอดการผลิตรถยนต์มากที่สุดในโลก ในสัดส่วน 23% 11% และ 10% ตามลำดับ หากพิจารณาในเชิงการขาย ประเทศจีน อเมริกา และญี่ปุ่นก็ยังคงเป็น 3 ประเทศแรกที่มีการขายรถยนต์มากที่สุดในโลก ในสัดส่วน 26% 18% และ 6% ตามลำดับ ข้อพีงสังเกตุก็คือ จีนและอเมริกามียอดขายมากกว่ายอดผลิต แต่ญี่ปุ่นมียอดผลิตมากกว่ายอดขาย

เมื่อพิจารณาแคบเข้ามาในตลาดอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ มีเพียง 5 ประเทศเท่านั้นที่มีการผลิตรถยนต์ในปัจจุบัน เรียงลำดับจากปริมาณการขายมากไปน้อยอันได้แก่ ไทย > อินโดนิเซีย > มาเลเซีย > ฟิลิปปินน์ > เวียดนาม ด้วยปริมาณการผลิตเพียง 4% (3 ล้านคัน) ของปริมาณของทั้งโลก ข้อมูล 2011 ประเทศไทยผลิตรถยนต์จำนวน 1.458 ล้านคัน ยอดขาย 0.794 ล้านคัน ในขณะที่อินโตนีเซียยอดผลิตและยอดขายอยู่ที่ 0.894 และ 0.838 ล้านคันตามลำดับ
มองเฉพาะในประเทศไทย ข้อมูลปี 2011 ในเชิงการผลิตไทยอยู่เป็นลำดับที่ 15 (1.458 ล้านคัน) ของโลก แต่หากมองในเชิงการขาย อยู่ลำดับที่ 19 (0.794 ล้านคัน) ของโลก และในปี 2012 นโยบายรถคันแรกผลักดันให้ไทยผลิตรถยนต์ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 10 (2.429 ล้านคัน) ของโลก แต่เป็นการเติบโตแบบชั่ววูบ ได้สร้างปัญหาตามมาอย่างมากมายต่อธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์และการจราจรในปี 2012-2014

นโยบายการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงาน (Eco car) ในราคาขายต่ำเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้การผลิตรถยนต์ในปี 2012-2013 เพื่อขึ้นอย่างก้าวกระโดด บริษัทนิสสัน ออโตโมบิล จำกัด เป็จเจ้าแรกที่ผลิตรถ คันเล็กประหยัดพลังงานยี่ห้อ มาร์ซ (March) ออกจำหน่าวเป็นคันแรกในเมืองไทย จากนั้นตามมาอีกหลายยี่ห้อ อันได้แก่ ซูซูกิ มิตซูบิซิ ฮอนด้า และโตโยต้า ด้วยกำลังการผลิตรวมกว่า 0.585 ล้านคันต่อปี

.........อาจกล่าวได้ว่า รถยนต์ทุกคันในโลกนี้ต้องมีสเตนเลสเป็นส่วนประกอบ อย่างน้อยก็เป็นชิ้นส่วนท่อไอเสีย และระบบสายรัด นอกจากนั้น อาจพบได้ในโครงสร้าง ระบบเครื่องยนต์ และชิ้นส่วนประดับยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย คนนิยมรถยนต์ที่ดูภูมิฐาน ประดับด้วยสเตนเลสให้ภาพของความสะอาดสวยงามและทรงคุณค่า

โลกเราผลิตรถยนต์ปีละกว่า 90 ล้านคัน หากรถยนต์ทุกคันใช้สเตนเลสราว 20 กิโลกรัม จะบริโภคสเตนเลสราว 1.8 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6 ของสเตนเลสที่ผลิตในปัจจุบัน

สำหรับประเทศไทยผลิตรถยนต์ปีละราว 2 ล้านคัน แต่ไทยนิยมใช้สเตนเลสในยานยนต์มาก หากคิดรถยนต์แต่ละคันใช้สเตนเลสที่ 25 กิโลกรัม จะบริโภคสเตนเลสปีละ 5 หมึ่นตัน คิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ 20 ของยอดการบริโภคในประเทศไทย

เจ้าตลาดรถยนต์ในเมืองไทยคือรถยนต์ยี่ห้อญี่ปุ่นเป็นหลัก ดังนั้นผู้ผลิตรถยนต์รวมถึงสายผลิตส่งชิ้น ส่วนในระดับขั้นต่างๆ ล้วนมีผู้ประกอบการญี่ปุ่นเข้าเกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก วัสดุสเตนเลสมีการนำเข้ามาไม่น้อยจากประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี รวมทั้งที่ผลิตขายในไทย

สเตนเลสเกรดที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ในไทย ได้แก่ สเตนเลสกลุ่มเฟอร์ริติก ตัวอย่างเกรดเช่น 409L 429EM 430 439 436L 441 และ 444 และสเตนเลสกลุ่มออสเทนนิติก ตัวอย่างเกรดเช่น 304/304L 309 316Ti และ 321

อ่านบทความฉบับสมบูรณ์ได้จาก http://www.siamstainless.com/?p=2077

Pages: [1]
Mingle Forum by cartpauj
Version: 1.0.31 ; Page loaded in: 0.064 seconds.