Welcome Guest 

Show/Hide Header

Welcome Guest, posting in this forum requires registration.

Pages: [1]
Author Topic: แก้วน้ำสเตนเลสมีความปลอดภัยหรือไม่ ?
smartrues
Administrator
Posts: 94
Post แก้วน้ำสเตนเลสมีความปลอดภัยหรือไม่ ?
on: March 3, 2016, 13:51

แก้วน้ำสเตนเลสมีความปลอดภัยหรือไม่ เมื่อนำมาใส่น้ำดื่ม น้ำผลไม้และอื่นๆ จะมีโอกาสมีสารตกค้าง พวกโลหะหนักหรือไม่ มีอันตรายแค่ไหน ควรเลือกแก้วแบบไหนดี

smartrues
Administrator
Posts: 94
Post Re: แก้วน้ำสเตนเลสมีความปลอดภัยหรือไม่ ?
on: April 11, 2016, 12:58

ปัจจุบันมีเอกสารที่เผยแพร่กันทั้งในหนังสือพิมพ์และสังคมออนไลน์ ได้หยิบยกบทความหนึ่งเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้แก้วน้ำ โดยแนะนำให้เลี่ยงใช้ และพึงระวัง “แก้วก่อมะเร็ง” ในชีวิตประจำวัน ที่ทุกวันนี้วิถีชีวิตให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้มากขึ้นทุกวัน ซึ่งความปรารถนาดีของผู้เขียนและผู้เผยแพร่บทความเหล่านี้ เป็นที่รับทราบได้ถึงความหวังดี แต่หากมองอีกด้านหนึ่งของเหรียญ บทความดังกล่าวให้ข้อมูลจำเพาะน้อยมาก ใช้คำพูดเชิงความรู้สึกมากกว่าข้อเท็จจริงเชิงวิทยาศาสตร์ บทความดังกล่าว กล่าวโทษภัยของแก้วกระดาษคุณภาพต่ำ แก้วพลาสติกพกพา แก้วสีสด แก้วสเตนเลส และแนะนำให้ใช้แก้วใสใส่น้ำเย็นและแก้วเซรามิกสำหรับเครื่องดื่มร้อน ถึงจะปลอดภัยที่สุด โดยละเลยที่จะพูดถึงแก้วใสและแก้วเซรามิกคุณภาพต่ำ มีอันตรายอย่างไร และบทความดังกล่าวไม่ได้แนะนำให้ผู้อ่านเลือกใช้ภาชนะที่ทำจากวัสดุต่างๆ ให้ปลอดภัยได้อย่างไรอีกด้วย ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่า การให้ข้อมูลที่ครบถ้วนพอควรเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้ผู้บริโภคได้พิจาณาเลือกใช้แก้วน้ำที่ปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญกว่า การให้ข้อมูลเพียงให้ผู้อ่านได้พึงระวังแก้วจากวัสดุต่างๆ โดยขาดความสมดุลของข้อเท็จจริงทำให้สังคมสับสนและอาจเป็นโทษมากกว่า

....“แก้วน้ำสเตนเลส ซ่อนสารพิษ ถ้าเอามาใส่น้ำดื่มที่มีฤทธิ์เป็นกรด โลหะหนักปนเปื้อนอยู่ในน้ำได้” ข้อความสั้น กระชับ สรุปรวบรัด ถึงโทษภัยที่อาจเกิดขึ้นจากสเตนเลสดังกล่าว จึงเป็นการมองบนพื้นฐานความห่วงใยเกินควร โดยการเชื่อมโยงโลหะหนักในเนื้อสเตนเลสเป็นสารพิษ จากมิติข้อมูลที่ผู้เขียนได้พยายามนำเสนอข้อเท็จจริงและข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์จะเห็นได้ถึงโลกทุกวันนี้ มีการเลือกใช้วัสดุสเตนเลสอย่างกว้างขวาง เนื่องเพราะสเตนเลสมีความปลอดภัย ถูกสุขอนามัยสำหรับ การสัมผัสอาหารและเครื่องดื่ม การจัดเตรียมอาหารสดอย่างเนื้อสัตว์และอาหารทะเล ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสำเร็จรูป เครื่องประดับสัมผัสผิวหนัง ยิ่งกว่านั้นสเตนเลสยังเป็นวัสดุที่ใช้ในวงการแพทย์ การผลิตยา อุปกรณ์และเครื่องมือมาตรฐานทางศัลยกรรมและทันตกรรม เป็นต้น ซึ่งกระบวนการผลิตทั้งหลายดังกล่าว มีสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์เป็นกรดและด่างมากกว่าน้ำดื่มหลายเท่า หากสเตนเลสไม่สามารถทนทานต่อน้ำดื่มได้แล้ว คงไม่ต้องพูดถึงสเตนเลสที่ต้องสัมผัสกับ เครื่องดื่ม อาหาร ยา รวมถึงสอดใส่ในร่างกายมนุษย์

สเตนเลสเป็นเหล็กกล้าไร้สนิมที่มีฟิล์มใสปกป้องที่ผิว ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยสายตา หากฟิล์มดังกล่าวถูกทำลายมันก็จะสร้างขึ้นใหม่ได้ทันทีด้วยตัวมันเองในสภาพแวดล้อมปกติ ซึ่งฟิล์มนี้เองที่ทำให้สเตนเลสมีความสามารถทนทานต่อการกัดกร่อน และคอยปกป้องไม่ให้โลหะหนักแพร่ออกสู่ภายนอก

การกล่าวอ้างว่าสเตนเลส ซ่อนสารพิษ โดยมองโลหะหนักเป็นสารพิษนั้น เป็นการสรุปที่หยาบและคลาดเคลื่อนเกินจากข้อเท็จจริง เนื่องจากมาตรฐานสเตนเลสมีส่วนผสมที่ไม่เป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์ และยังมีการควบคุมโลหะหนักที่เป็นพิษต่อมนุษย์อย่างเข็มงวด ดังได้อธิบายไว้แล้วนั้น นอกจากนี้ แม้นิกเกิลและโครเมียมอาจแพร่ออกสู่อาหารในปริมาณเพียงเล็กน้อย แต่ปริมาณดังกล่าวนอกจากจะไม่มีโทษแล้วกับเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์

บางท่านอาจมีคำถามว่า แล้วแก้วน้ำสเตนเลสมีโอกาสเป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ได้หรือไม่ คำถามเช่นนี้ เป็นคำถามในมิติเดียวกันกับ คำถามที่ว่า แก้วน้ำจากแก้วใสๆ มีโอกาสเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนุษย์หรือไม่ และ แก้วน้ำเชรามิกมีโอกาสเป็นอัตรายต่อสุขภาพมนุษย์หรือไม่ คำตอบเป็นคำเดียวกัน ก็คือ มี ถามต่อว่ามีอย่างไร ก็พอตอบได้ว่าการเลือกใช้สเตนเลสที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน อาจทำให้ฟิล์มสเตนเลสถูกทำลายอย่างถาวร จนเกิดสภาพเป็นสนิม การใช้แก้วน้ำที่มีสนิมแน่นอนน้ำย่อมปนป้อนโลหะหนัก และในมิติเดียวกัน การใช้แก้วใสๆ ที่ไม่ได้มาตรฐานก็อาจมีโอกาสปนป้อนสังกะสีและตะกั่ว ที่ใช้เป็นวัตถุดิบตัวช่วยในการหลอมซิลิกาในการผลิตแก้วได้ และในกรณีการใช้แก้วเชรามิกที่ไม่ได้มาตรฐาน ก็อาจปนเปื้อนสารตะกั่วที่ใช้ในการเคลือบผิวและตกแต่งสีสันลวดลายให้สวยงามของแก้วเชริมิก

โลกใบนี้ไม่มีสรรพสิ่งใดมีคุณด้านเดียว ภาชนะเครื่องใช้อย่างแก้ว ไม่ว่าจะผลิตจากวัสดุใด ควรเลือกใช้แก้วที่มีมาตรฐานรองรับ จากแหล่งและยี่ห้อที่ได้รับการรับรองจากหน่ายงานรับผิดชอบ และควรศึกษาอ่านฉลากคู่มือแนะนำการใช้งานให้ถูกต้อง ทั้งนี้รวมถึงวิธีการดูแลรักษาด้วย ถึงจะใช้แก้วน้ำได้อย่างปลอดภัย

อ่านบทความฉบับเต็มจากแก้วน้ำสเตนเลส ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย (Stainless Steel Mug) http://www.siamstainless.com/?p=2143

Pages: [1]
Mingle Forum by cartpauj
Version: 1.0.31 ; Page loaded in: 0.077 seconds.