Welcome Guest 

Show/Hide Header

Welcome Guest, posting in this forum requires registration.

Pages: [1]
Author Topic: แนวทางการเลือกใช้ตัวยึดสเตนเลส (fastener) เพื่อการประสานสเตนเลส ?
smartrues
Administrator
Posts: 94
Post แนวทางการเลือกใช้ตัวยึดสเตนเลส (fastener) เพื่อการประสานสเตนเลส ?
on: August 5, 2016, 10:51

การประสานสเตนเลสสองชิ้น หรือ ชิ้นเดียวกัน ให้ติดกัน หากไม่ใช้วิธีการเชื่อมก็คงต้องอาศัยการยึดทางกล อยากทราบว่าการยึดสเตนเลสให้ติดกัน จำเป็นต้องใช้ตัวยึดที่ทำจากสเตนเลสด้วยหรือไม่ ควรคำนึกถึงอะไรบ้าง มีแนวทางการเลือกใช้อย่างไร ?

smartrues
Administrator
Posts: 94
Post Re: แนวทางการเลือกใช้ตัวยึดสเตนเลส (fastener) เพื่อการประสานสเตนเลส ?
on: September 30, 2016, 08:33

บทนำ

การซ่อมบำรุงตามระยะเวลา ไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบทางด้านไฟฟ้าหรือเครื่องจักรกล ล้วนต้องใช้เวลานานพอควร ทุกวันนี้ต้นทุนทางด้านแรงงานได้สูงขึ้นตามลำดับ ดังนั้นการพิจารณาการออกแบบ (Design) เพื่อลดจำนวนครั้งของการซ่อมบำรุงหรือกระทั่งไม่ต้องซ่อมบำรุงเลย จึงเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในขั้นตอนของการออกแบบ

ในการถอดหรือประกอบ สมบัติความทนต่อการกัดกร่อนของตัวยึด (Fastener) เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายจากการกัดกร่อน หรือป้องกันการคลายตัวของตัวยึดเอง ดังนั้นต้นทุนการนำสลักเกลียว (Bolts) ออกหรือเปลี่ยนใหม่จึงมีสูงกว่า หากใช้ตัวยึดที่ทนการกัดกร่อนแต่เริ่มแรก

ผลกระทบอื่นอันเนื่องจากการเสื่อมสภาพของตัวยึดก็คือการสูญเสียเวลา การสูญเสียกำลังการผลิตสิ่งเหล่านี้เป็นประ เด็นสำคัญที่จะต้องนำมาพิจารณาถึงตัวยึดที่มีความทนทานสูง

สเตนเลสกลุ่ม 300 เป็นกลุ่มที่ให้ความต้านทานการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยมในสภาพแวดล้อมที่เป็นน้ำจืด แต่ความแข็งแรงจำนน (Yield Strength) ของเกรดดังกล่าวยังต่ำ จึงไม่เหมาะกับการใช้งานบางประเภท

ส่วนสเตนเลสกลุ่ม 400 เป็นกลุ่มที่ให้ความแข็งแรงเชิงกลค่อนข้างสูง แต่มีแนวโน้มที่จะเกิดการกัดกร่อนแบบรูเข็มและการกัดกร่อนในระบบน้ำจืดต่าง ๆ

ส่วนเหล็กสเตนเลสตกผลึกแข็ง (Precipitation Hardened) เป็นวัสดุอีกทางเลือกหนึ่งที่มีข้อดีทั้งความแข็งแรงและทนต่อการกัดกร่อน ขณะที่เหล็กสเตนเลสดูเพล็กซ์ (Duplex) และเหล็กสเตนเลสซุปเปอร์ออสเทนนิติก (Super Austenitic) มีข้อได้เปรียบคือทนต่อการขนส่งในสภาพแวดล้อมที่แย่ๆ ได้ดีเลิศ

ดังนั้น ผู้ออกแบบจึงจำเป็นต้องพิจารณาตัวยึดตัวใดตัวหนึ่งเสมือนว่าเป็นระบบๆหนึ่ง และตระหนักว่ารอยต่อที่ประกอบเข้าด้วยกันนั้น เป็นจุดวิกฤตจุดหนึ่งของการออกแบบ ด้วยเหตุนี้ผู้ออกแบบจึงควรพิจารณาตั้งแต่บริเวณพื้นที่ ที่ต้องรับแรงเค้นสูงสุดจนถึงบริเวณที่ซึ่งจะมีโอกาสเกิดความเสียหาย การเลือกใช้ตัวยึดที่เหมาะสม ทนทานต่อการกัดกร่อนมีความแข็งแรงเพียงพอกับลักษณะการใช้งาน จากนั้นจึงออกแบบจุดต่อบริเวณรอบๆให้สอดคล้องกับตัวยึดที่สามารถหามาได้ แทนที่จะเริ่มต้นจากการออกแบบแล้วจึงมองหาตัวยึดที่หลัง....

อ่านบทความเรื่องนี้ได้จาก ตัวยึดที่ทำจากสเตนเลส (Stainless Steel Fastener)

http://www.siamstainless.com/?p=2180

สมาร์ทหรู

Pages: [1]
Mingle Forum by cartpauj
Version: 1.0.31 ; Page loaded in: 0.071 seconds.