Welcome Guest 

Show/Hide Header

Welcome Guest, posting in this forum requires registration.

Pages: [1]
Author Topic: ความเงาเหล็กกล้าไร้สนิม (Gloss of Stainless steel) วัดกันอย่างไร ?
smartrues
Administrator
Posts: 94
Post ความเงาเหล็กกล้าไร้สนิม (Gloss of Stainless steel) วัดกันอย่างไร ?
on: January 20, 2017, 07:54

ความเงาเหล็กกล้าไร้สนิม (Gloss of Stainless steel)วัดค่าได้หรือไม่ ทำอย่างไร มีมาตรฐานกำหนดหรือไม่ สเตนเลสผิวต่างๆ มีความเงาแตกต่างกันอย่างไร ?

smartrues
Administrator
Posts: 94
Post Re: ความเงาเหล็กกล้าไร้สนิม (Gloss of Stainless steel) วัดกันอย่างไร ?
on: March 8, 2017, 10:19

เหล็กกล้าไร้สนิมเป็นโลหะขายความสวยงามของผิว ในทางการค้า จำเป็นต้องระบุชนิดของผิวสำเร็จเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงทางการค้า ด้วยเหตุที่ว่าผิวเหล็กกล้าไร้สนิมต่างชนิดจะให้ค่าความเงาแตกต่างกัน ในอดีดการอ้างอิงความเงาทางการค้านิยมใช้แผ่นตัวอย่างอ้างอิงเพื่อการเทียบเคียงเปรียบเทียบ แต่ปัจจุบันนิยมใช้ค่าความเงา (Gloss value) เป็นข้อกำหนดคุณลักษณะความเงาเป็นข้อตกลงในทางการค้า....

ความเงาของพื้นผิวเหล็กกล้าไร้สนิมสามารถวัดได้ด้วยเครื่องวัดความเงา ปัจจุบันเครื่องวัดความเงาแบบพกพาหาซื้อได้ทั่วไปในเมืองไทย มีหลากหลายยี่ห้อ ราคายังถือว่าสูงอยู่ หลักแสนกว่าบาทขึ้นไป การวัดความเงาของพื้นผิวเหล็กกล้าไร้สนิมจะใช้มุม 20o และ 60o เป็นหลัก นอกจากเครื่องวัดแล้ว วิธีการและสภาพแวดล้อมที่วัดอาจส่งผลต่อความเงาที่ได้ ดังนั้นการใช้ความเงาเพื่อการอ้างอิงในเชิงการค้าต้องระบุความชัดเจนถึงเงื่อนไขการได้มาซึ่งความเงาด้วยทุกครั้ง

ค่าความเงาแม้สะท้อนความแวววาวของพื้นผิวเหล็กกล้าไร้สนิม โดยค่าความเงามากจะสื่อถึงพื้นผิวมีความแวววาวมาก แต่ในบางกรณีอาจไม่เป็นเช่นนั้น เมื่อตำหนิบางอย่างบนพื้นผิวอาจรบกวนค่าความเงาที่วัดได้ ส่งผลให้ค่าความเงาต่ำ ซึ่งอาจแย้งกับการตรวจพินิจด้วยสายตา หรืออาจกล่าวได้ว่า ในบางกรณีแม้ชิ้นงานค่าความเงาที่วัดได้จากเครื่องต่ำกว่า แต่เมื่อดูด้วยสายตากลับรู้สึกว่าดีกว่าชิ้นงานที่เครื่องวัดความเงาได้ค่าความเงาที่สูงกว่าได้ ดังนั้น ต้องเข้าใจว่าเครื่องวัดความเงาไม่ได้มีความแม่นยำ 100 % แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการวัดความเงาด้วยสายตาจะดีกว่า ผู้เขียนยังเชื่อว่าการวัดด้วยสายตาให้ความแปรปรวนสูงกว่า โดยเฉพาะความเงาที่ใกล้เคียงกัน และมีปัจจัยคนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

ด้วยเหตุดังกล่าว หนทางในการเลือกแนวทางในการกำหนดคุณลักษณะความเงาของผิวเหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับ ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ใช้งาน อาจเริ่มต้นตั้งแต่กำหนดลักษณะผิวที่ต้องการ กำหนดกระบวนการผลิตที่ชัดเจน กำหนดวิธีการอ้างอิงความเงา กำหนดวิธีการวัดความเงา และกำหนดช่วงการยอมรับ หรือ แม้กระทั่ง หากจะอ้างอิงด้วยการตรวจพินิจด้วยสายตา อาจต้องกำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่าง วิธีการดูตัวอย่าง และขอบเขตความคลาดเคลื่อนให้ชัดเจน

เมื่อจะใช้ความเงาเป็นข้อกำหนดลัษณะของชิ้นงาน ก็ต้องระลึกเสมอว่า ไม่ว่าจะเลือกหนทางใดในการเปรียบเทียงความเงา ก็มีข้อเด่นข้อด้อยใจแต่ละแบบ การเลือกวิธีการที่เหมาะสม อาจไม่ได้คำนึงถึงแค่ความง่าย ความสะดวก แต่จำเป็นอย่างยิ่งต้องคำนึงถึง การใช้งานได้จริง ดังนั้น ความแม่นยำของความเงา จึงเป็นปัจจัยสำคัญทีควรตะหนัก

ในความเป็นจริง เหล็กกล้าไร้สนิมแต่ละลูกมีความแตกต่างกันของความเงา เมื่อเอามาเรียงต่อกันอาจให้ความรู้สึกว่าต่างกัน ดังนั้น ในการใช้งานจริง ไม่ใช่แค่การควบคุมความเงา แต่ผู้ใช้งานควรเลือกใช้เหล็กกล้าไร้สนิมลูกเดียวกันมาผลิตสินค้าในล็อดเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าจะไม่เกิดความแตกต่างด้านสุนทรียภาพด้านความเงา

อ่านบทความฉับสมบูรณ์ได้จาก http://www.siamstainless.com/?p=2286ความเงาเหล็กกล้าไร้สนิม (Gloss of Stainless steel)

Pages: [1]
Mingle Forum by cartpauj
Version: 1.0.31 ; Page loaded in: 0.117 seconds.