ความมุ่งมั่น

สวัสดีสำหรับผู้อ่านที่มีจิตฝ่ายรู้ในการศึกษาทุกท่าน ผู้เขียนเองไม่มีความประสงค์จะแนะนำตนเองให้ท่านได้รู้จัก เพราะผู้เขียนเชื่อว่าการที่ทุกท่านเข้ามาในเว็บ สยามสเตนเลสนี้ ก็เพื่อการค้นคว้าหาความรู้ เรียนรู้และความเข้าใจ การนำความรู้ที่ได้รับรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมแก่โอกาสในหน้าที่การงานของตนเอง

ผู้เขียนเพียงอยากสื่อให้ผู้อ่านรับรู้ว่า ข้อมูลทั้งหมดที่เผยแพร่ในเว็บนี้ ผู้เขียนมีความตั้งใจอย่างมุ่งมั่น ที่จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสเตนเลสทุกแง่ทุกมุม โดยสื่อสารผ่านภาษาของเรา คือภาษาไทย เพื่อให้ทุกระดับได้มีโอกาสเรียนรู้ และนำไปใช้งาน จักเป็นประโชนย์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติของเราเอง

ผู้เขียนไม่ได้เป็นครูหรืออาจารย์โดยวิชาชีพแต่อย่างใด หากแต่ผู้เขียนทำงานที่เกี่ยวกับสเตนเลสโดยเฉพาะ ทั้งองค์กรสเตนเลสในและต่างประเทศ ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านสเตนเลส วิทยากรผู้ให้ความรู้ด้านสเตนเลส อาจารย์พิเศษให้ความรู้ด้านสเตนเเลส โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

ผู้เขียนในเว็บนี้ใช้นามปากกาดังต่อไปนี้ หากจะจดจำให้จดจำนามปากกานี้ก็เพียงพอแล้ว

นักเขียนประจำ

1. หรู-เรียด-เฉียง [吕烈强] [Lǚ Liè Qiáng]

2. สมาร์ทหรู [smartrue]

3. ลูฮิม [루힘][Luhim]

 

นักเขียนอิสระ

1. ราชรถ (chariot)

2. เตคีออน (Tachyon)

3. ผาล้อม (Wi@JJ)

 

ท้ายสุดนี้ ข้อย้ำว่า หากผู้อ่านมีความประสงค์ต้องการให้ผู้เขียนนำข้อมูลด้านใดมาแสดงเพิ่มเติม หรือมีข้อแนะนำ กรุณาเสนอข้อแนะนำของท่านได้โดยตรง ผ่าน เมณู ติดต่อผู้เขียน หรือ บทสนทนาถาม-ตอบ ที่ได้อำนวยความสะดวกไว้ให้แล้ว จักเป็นพระคุณยิ่ง  หรือ หากมีความประสงค์ ขอคำปรึกษา เรียนเชิญ เป็นวิทยากร การสัมมนา แปลเอกสารทางเทคนิค ก็มีความยินดี  ทั้งนี้ให้ส่งความประสงค์ของท่านผ่าน เมณู ติดต่อผู้เขียน หรือ อีเมลโดยตรงมาที่  siamstainless@mail.com

ด้วยจิตคารวะ

สเตนเลสเพื่อคนไทย

อัตลักษณ์

ผู้เขียนมีความเชื่อเป็นการส่วนตัวว่า ชื่อและสัญลักษณ์เป็นสิ่งที่สำคัญ การตั้งชื่อเว็บไซด์ว่า สยาม สเตนเลส ” siam stainless” นั้น เนื่องจากว่าเป็นชื่อที่ต้องการให้สื่อสารให้เห็นถึงความมุ่นมั่นในเรื่องสเตนเลสสำหรับคนไทย คำถามอาจมีว่า แล้วทำไมถึงใช้คำว่าสยามแทนที่จะใช้คำว่าไทย คำอธิบายก็คือว่าหากใช้คำว่าไทยแล้วต่อด้วยคำว่าสเตนเลส จะไปซ้ำซ้อนกับชื่อที่มีผู้อื่นตั้งแล้ว แม้ว่าผู้เขียนจะมาใช้คำว่าสยาม และตั้งชื่อว่า สยามสเตนเลส ก็จะพบว่ามีหลายเว็บใช้ชื่อใกล้เคียงนี้ แต่ก็เอาเถอะ ความจริงทีเดียวตอนแรกผู้เขียนอยากใช้คำว่าสยามอีน็อค คำว่า อีน็อค มาจากคำภาษาฝรั่งเศสว่า inox แปลว่า สเตนเลส แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจใช้คำ stainless เนื่องเพราะเป็นที่แพร่หลายกว่า ดังนั้น ข้อสรุปสุดท้ายจึงตกลงที่สยามสเตนเลส

ทำไมถึงใช้ .com ความจริงผู้เขียนมีความตั้งใจที่จะใช้ .info หรือ .org ด้วยเหตุผลว่าเว็บที่มีความตั้งใจจะทำขึ้นโดยไม่มีความมุ่งหมายในเรื่องธุรกิจแต่อย่างใด แต่การใช้ .com จะง่ายแก่การจดจำมากกว่า ผู้เขียนจึงใช้ชื่อ .com

โค๊ดเชื่อมต่อ “Get link” สเตนเลสเพื่อคนไทย สำเนาโค๊ดนี้ในวงเล็บปีกกา  นำไปวางไว้ในเว็บของท่านเพื่อลิงค์กับเรา

[ <p style=”text-align: center;”><a href=”http://www.siamstainless.com”><img title=”สเตนเลสเพื่อคนไทย” src=”http://www.siamstainless.com/wp-content/uploads/2010/12/S-new1.png” alt=”" width=”150″ height=”70″ /></a></p> <p style=”text-align: justify;”> </p> <p style=”text-align: center;”>เว็บลืงค์ สยามสเตนเลส</p>
]

ภาพนี่คืออัตลักษณ์ของเว็บไซด์ สยามสเตเนเลส ใช้เป็นภาษาอังกฤษ ไว้เทียบเคียงกับคำว่า สเตนเลสเพื่อคนไทย บนหัวของเว็บไซด์ โดยต้องการให้มีการสื่อความหมายหลายด้านนี้

สัญลักษณ์ ใช้อักษร SS ทำเป็นอักษรสามมิติจัดวางเป็นแนววงกลม การเลือกใช้ SS สองตัวมีความหมายตรงถึง siam stainless ในขณะเดียวกันก็เป็นตัวย่อชื่อของผู้เขียนด้วยเช่นกัน การวางตัวอักษรโดยใช้ S ตัวใหญ่ แล้ว ว่าง iam อยู่ด้านบนคำว่า stainless ก็ต้องการสื่อว่า เราคือสเตนเลส ในภาษาว่า i’am stainless ซึ่งการใช้สีเหลืองในอักษร iam และ s เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงของคำว่า I’m stainless นั่นเอง

ผู้เขียนขอประกาศจุดประสงค์ซึ่งเป็นความตั้งใจที่แน่วแน่ ด้วยความมุ่งมั่นว่า เว็บ สยามสเตนเลสนี้ “สเตนเลสเพื่อคนไทย”  จะเป็นแหล่งรวมความรู้ที่เกี่ยวกับสเตนเลสโดยการสื่อสารผ่านภาษาไทย เพื่อให้คนไทยได้อ่านและเรียนรู้เรื่องราวทุกด้านที่เกี่ยวเนื่องจากสเตนเลสให้มากที่สุด

ผู้เขียนมีความเชื่อว่า เรื่องราวสเตนเลสที่เป็นภาษาไทยยังมีน้อย การที่มีน้อยเนื่องจากว่า การค้นคว้าและศีกษาในบ้านเรามีน้อย ดังนั้นตำราหรือเรื่องราวที่เขียนขึ้นจากผู้รู้จริงมีน้อย อีกประเด็นหนึ่งก็คือ ผู้เขียนมีความเชื่อว่า ผู้ที่มีความรู้ในด้านนี้ ส่วนใหญ่มีการศีกษาสูง มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี จึงนิยมที่จะอ่านต้นเรื่องที่เป็นภาษาอังกฤษมากกว่า และอีกอย่างคนกลุ่มนี้อาจมีความคิดว่าการแปลออกเป็นภาษาไทยมักไม่ดีเท่าอ่านจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ และมันก็เป็นเช่นนั้น เหตุเช่นนั้นทำให้เนื้อหาและข้อมูลสเตนเลสที่เป็นภาษาไทยมีไม่มากนัก

ในความคิดที่หันอีกมุม ผู้เขียนคิดว่า แม้บทความต่างๆ จะแปลจากภาษาอังกฤษ หรือ เรียบเรียงจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยล้วนเป็นสิ่งที่จำเป็น แม้บางครั้งอาจจะได้เนื้อหาและบทความที่อ่านแล้วไม่รื่นไหลและบางทีอ่านเข้าใจไม่ง่ายก็ตาม เพราะพลเมืองไทยยังมีอีกมากมายนักที่การอ่านภาษาอังกฤษเป็นหน้าเป็นเล่มเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนัก บวกกับเนื้อหาด้านสเตนเลสมีคำศัพย์เชิงเทคนิคอยู่มาก จีงยิ่งยากแก่การทำความเข้าใจ

qrcode

เว็บโค้ด (QR-code) ของ สยามสเตนเลส

เว็บนี้ผู้เขียนจึงมีความมุ่นมั่นที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ ใช้ชื่อเล่นเว็บว่า “สเตนเลสเพื่อคนไทย” แต่ไม่ใช่ทำเล่นๆ อย่างแน่นอน แต่เป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไป

ท้ายสุดนี้ ข้อย้ำว่า หากผู้อ่านมีความประสงค์ต้องการให้ผู้เขียนนำข้อมูลด้านใดมาแสดงเพิ่มเติม หรือมีข้อแนะนำ กรุณาเสนอข้อแนะนำของท่านได้โดยตรง ผ่าน เมณุ ติดต่อผู้เขียน หรือ บทสนทนาถาม-ตอบ ที่ได้อำนวยความสะดวกไว้ให้แล้ว จักเป็นพระคุณยิ่ง  หรือ หากมีความประสงค์ ขอคำปรึกษา เรียนเชิญเป็น วิทยากรการสัมมนา ก็มีความยินดี  แปลเอกสารทางเคทนิค ทั้งนี้ให้ส่งควมประสงค์ของท่านผ่าน เมณู ติดต่อผู้เขียน หรือ อีเมลโดยตรงมาที่  siamstainless@mail.com

 

ด้วยจิตคารวะ

สเตนเลสเพื่อคนไทย