เรียนผู้ฝ่ายรู้ทั้งหลาย

 

ผู้เขียนยินดีรับข้อความที่เป็นคำถามหรืออื่นใดไว้ แล้วจะรีบดำเนินการตามที่ท่านได้แจ้งมา อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนอยากแจ้งว่า หากคำถามของท่านไม่ใช่ความลับหรือเป็นการเฉพาะ ก็ขอให้ท่านได้ใช้วิธีถามตอบผ่าน สนทนาถาม-ตอบ เพื่อหวังว่าบทสนทนาของเราอาจก่อประโยชน์ก่อบุคคลอื่นด้วย

อย่างไรก็ตาม หากผู้อ่านมีความประสงค์ต้องการให้ผู้เขียนนำข้อมูลด้านใดมาแสดงเพิ่มเติม หรือมีข้อแนะนำ กรุณาเสนอข้อแนะนำของท่านได้โดยตรง ผ่าน เมณู ติดต่อผู้เขียน หรือ บทสนทนาถาม-ตอบ ที่ได้อำนวยความสะดวกไว้ให้แล้ว จักเป็นพระคุณยิ่ง  หรือ หากมีความประสงค์ ขอคำปรึกษา  เรียนเชิญ เป็นวิทยากร การสัมมนา แปลเอกสารทางเทคนิค ก็มีความยินดี  ทั้งนี้ให้ส่งความประสงค์ของท่านผ่าน เมณู ติดต่อผู้เขียน หรือ อีเมลโดยตรงมาที่  siamstainless@mail.com 

อนึ่งผู้เขียนในเว็บนี้ใช้นามปากกาดังต่อไปนี้ หากจะติดต่อกรุณาระบุนามปากกาที่ต้องการติดต่อด้วย

นักเขียนประจำ

1. หรู-เรียด-เฉียง [吕烈强] [Lǚ Liè Qiáng]

2. สมาร์ทหรู [smartrues]

3. ลูฮิม [루힘][Luhim]

 

นักเขียนอิสระ

1. ราชรถ (Chariot)

2. เตคีออน (Tachyon)

3. ผาล้อม (Wi@JJ)

4. ทรงธรรม (Sant De’ Cielo)

 

 

 

ด้วยจิตคารวะ

สเตนเลสเพื่อคนไทย