ผลการค้นหา ‘ราคาสแตนเลส’

ราคาสเตนเลสรีดเย็นและปัจจัยอิทธิพล

ราคาสเตนเลสแผ่นรีดเย็นและปัจจัยอิทธิพล   ดูความเคลื่อนไหวราคาล่าสุด   สเตนเลสมีชื่อทางการว่าเหล็กกล้าไร้สนิม จากชื่อก็พอสื่อได้ว่าเป็นเหล็กกล้าประเภทหนึ่งที่มีสนิมน้อย ดังนั้น สเตนเลสจึงไม่ใช่โลหะธาตุอย่างเช่น ทอง ทองแดง โครเมียม อลูมิเนียม นิกเกิล โมลิบดีนัม และ ไททาเนียม หากแต่สเตนเลสเป็นโลหะผสม ดังนั้นโครงสร้างราคาของสเตนเลสของวัสดุ จึงมีปัจจัยอิทธิพลอันดับแรกขึ้นกับราคาของโลหะธาตุที่ใช้ในการผสมตามสูตรต่างๆ ออกมาเป็นสเตนเลสหลากประเภท หลายชนิด และสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้อีกอย่างก็คือเทคโนโลยีของกระบวนการผลิตสเตนเลสรีดเย็น และอันดับถัดมาก็คืออุปสงค์และอุปทาน และท้ายที่สุดที่อยู่เหนืออุปสงค์และอุปทานก็คือ กระบวนการทางธุรกิจ การตลาด แหล่งซื้อขายอันอาจรวมถึง การซื้อขายล่วงหน้า การปั่นราคา มาตรการทางการค้า เช่น กำแพงภาษี การตอบโต้การทุ่มตลาด เป็นต้น ทั้งหลายเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่เป็นอิทธิพบต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายสเตนเลสทั้งสิ้น สำหรับในบทความนี้จะพูดถึงอิทธิพลของส่วนผสมทางเคมี ดังนี้ อิทธิพลของส่วนผสมทางเคมี  อย่างที่ทราบเหล็กกล้าไร้สนิมโดยส่วนใหญ่เป็นเหล็ก และต้องมีธาตุโครเมียมเป็นส่วนผสมไม่น้อยกว่าร้อนละ 10.5 ถึงจะเข้านิยามของเหล็กกล้าไร้สนิม ดังนั้นอิทธิพลของราคาธาตุเหล็กและธาตุโครเมียมจึงเป็นอิทธิพลพื้นฐานโดยตรงต่อราคาของสเตนเลสทุกประเภท เมื่อธาตุใดธาตุหนึ่งหรือทั้งสองธาตุราคาเพิ่มขึ้นย่อมส่งผลให้ราคาสเตนเลสทุกประเภทเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนตามสัดส่วน สเตนเลสในโลกนี้แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดูรายละเดียดได้จากบทความ การแบ่งกลุ่มสเตนเลส ส่วนสเตนเลสออสเทนนิติกและเฟอร์ริติกเป็นสเตนเลสสองกลุ่มที่มีการใช้งานกันมากที่สุด สเตนเลสกลุ่มออสเทนนิติกมีส่วน ผสมที่สำคัญหลักที่สุดคือธาตุนิกเกิล ส่วนสเตนเลสชนิดเฟอริติกไม่มีส่วนผสมหลักอื่นเป็นพิเศษ แต่สเตนเลสทั้ง 2 […]

อ่านต่อบทความทั้งหมด ราคาสเตนเลสรีดเย็นและปัจจัยอิทธิพล

แหล่งข้อมูลวงการธุรกิจสเตนเลส

 แหล่งข้อมูลวงการธุรกิจสเตนเลสเพื่อธุรกิจและการเรียนรู้ ในวงการธุรกิจมีความเชื่อการว่า การเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วย่อมมีความได้เปรียบกว่ากัน ในวงการ สเตนเลสก็เช่นกัน แต่สำหรับเว็บนี้นอกจากจะมีเป้าหมายให้แหล่งข้อมูลด้านธุรกิจสเตนเลสแก่ผู่ประกอบการแล้วยังมีเป้าหมายเพื่อให้แก่คนไทยที่ต้องการเรียนรู้ด้วย โดยข้อมูลแบ่งเป็น 4 กลุ่มอันได้แก่ กลุ่มธุรกิจสเตนเลสในประเทศไทย กลุ่มธุรกิจสเตนเลสในต่างประเทศ กลุ่มสมาคม-สถาบันสเตนเลสในประเทศไทย และ กลุ่มสมาคม-สถาบันสเตนเลสในต่างประเทศ บทความนี้อาจมีการแก้ไขแล้ว หากต้องอ่านบทความฉบับล่าสุด กรุณาคลิก ข้อมูลธุรกิจสเตนเลสฉบับล่าสุด ข้อมูลเกี่ยวเนื่อง 1. แหล่งข้อมูลผู้ประกอบการสเตนเลสที่สำคัญในต่างประเทศ     องค์กรวิเคราะห์และให้คำปรึกษาธุรกิจสเตนเลสในต่างประเทศ # ชื่อองค์กร ประเทศ ประเภทธุรกิจ 1 ซีอายู CRU อังกฤษ เป็นองค์กรอิสระในการวิเคราะห์และให้คำปรึกษากลุ่มธุรกิจ แร่ โลหะ พลังงาน สายส่ง ปุ๋ย และเคมี 2 เมทัลไพรค์ METAL PRICES อังกฤษ ผู้ผลิตแผนภูมิราคาให้เอลเอ็มอีในวัสดุอลูมิเนียม ทองแดง นิคเกิล 3 เอ็มอีพีเอส MEPS (International) LTD อังกฤษ แหล่งรวมสถิติราคาซื้อขายสเตนเลสทั่วโลก โดยการประมวลเป็นราคาเฉลี่ยจาก […]

อ่านต่อบทความทั้งหมด แหล่งข้อมูลวงการธุรกิจสเตนเลส