สเตนเลสรีดเย็น มาจากคำภาษาอังกฤษว่า “Cold rolled stainless steel” แล้วความหมายคืออะไร? หากตอบแบบทุบกำปั้นก็อาจตอบว่าหมายถึง สเตนเลสที่ผ่านการรีดเย็นมาแล้ว ตอบแบบนี้คิดว่า คงไม่รู้เรื่องต่อไป ดังนั้น การจะอธิบายคำว่า สเตนเลสรีดเย็นคืออะไรเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจนั้น ผู้อ่านจำเป็นต้องค่อยๆ ทำความเข้าใจกระบวนการผลิตสเตนเลสโดยภาพรวมก่อน รวมถึงคำศัพท์เฉพาะบางคำที่ต้องทำความเข้าใจด้วย จากนั้นผู้อ่านก็จะค่อยๆ เข้าใจความหมายของคำว่า สเตนเลสรีดเย็น อย่างถ่องแท้ด้วยตนเอง   ในกระบวนการผลิตสเตนเลสนั้น เริ่มต้นจากการนำแร่ธาตุและเศษสเตนเลส ไปหลอมในเตาหลอม ขบวนการนี้เรียกว่า ขบวนการหลอมโลหะ (Melting) ซึ่งจะมีการใช้พลังงานความร้อนเผาจนกระทั่งแร่ธาตุและเศษสเตนเลสหลอมเป็นของเหลว ขณะเดียวกันก็ทำการปรับปรุงส่วนผสมทางเคมี ให้ได้ตามที่ต้องการ อะไรขาดไปก็ใส่เข้าไป อะไรเกินไปก็หาวิธีกำจัดออกไป  คอยทำการตรวจวัดค่าจนได้ส่วนผสมเคมีดังที่ต้องการก็เป็นอันเสร็จสิ้นในกระบวนการนี้     ขบวนการถัดจากกระบวนการหลอม (Melting) คือกระบวนการหล่อ (Casting) คือการนำน้ำโลหะที่มีสวนผสมตามที่ต้องการแล้วจากกระบวนการหลอมในสภาพของเหลวไปทำให้เย็นตัวลงจนกลายเป็นของแข็ง ซึ่งกระบวนการทำให้ของเหลวกลายเป็นของแข็งนั้น รูปร่างของแข็งที่ทำออกมาอาจทำเป็นลักษณะแท่งหรือเป็นเส้นก็ได้ แต่สำหรับสเตนเลสที่จะนำไปใช้เป็นวัสดุดิบในกระบวนการรีดเย็นนั้น ขนาดรูปร่างของโลหะหล่อจนเป็นของแข็งแล้วจะมีขนาดความหนา 165-210 มม. กว้างประมาณ 1550 มม. เราเรียกแท่งของแข็งนี้ว่า สแลบ (Slab) ดังนั้น […]