ผลการค้นหา ‘สมาร์ทหรู’

การเตรียมอาหารอย่างปลอดภัยด้วยสเตนเลส สตีล (Safe Food Preparation Using Stainless Steel)

บทสรุปการจัดการ สเตนเลส สตีล เป็นวัสดุหลักในการผลิต การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มมากว่า 70 ปี มีส่วนประกอบทางเคมีเป็นโลหะหลัก ซึ่งไม่มีการทำปฏิกิริยา หรือ ส่งผ่านไปสู่อาหารในทางใดอย่างมีนัยสำคัญ สเตนเลส สตีล เนื่องจากไม่มีพิษภัย จึงผลิตได้อย่างเลื่อนไหลต่อเนื่อง พื้นผิวไม่มีการดูดซึม อุปกรณ์และเครื่องเรือนมีความสะอาดปลอดภัย ไม่ติดเชื้อและสามารถทำการฆ่าเชื้อได้ โดยไม่ก่อให้เกิดการกัดกร่อน  ไม่ทำให้อาหารเกิดความมัวหมอง และมีความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการผลิตอาหาร   ข้อตกลงใหม่ ปี 2013 สภายุโรป (CoE) ได้ตีพิมพ์แนวทางใหม่ต่อการเลือกใช้โลหะและโลหะผสม สำหรับสัมผัสอาหาร ซึ่งกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกโลหะ โดยการจำลองการทดสอบที่เข้มงวดขึ้นสำหรับโลหะที่ใช้เพื่อการจัดเตรียมอาหาร ทีมสเตนเลส ฐานะสมาคมสเตนเลส สตีล และอันลอย ได้รับมอบหมายจาก เคทีเฮส รอยัล (KTH Royal) สถาบันเทคโนโลยีแห่งสวีเดน ให้ทำการทดสอบสเตนเลสเจ็ดเกรดอย่างอิสระตามข้อตกลงใหม่ (new protocol) การศึกษาแสดงให้เห็นว่า เกรดทั้งหมดที่ทำการทดสอบ มีความปลอดภัยต่อการจัดเตรียมอาหาร ตามปริมาณของโลหะที่แพร่ออกมา ต่ำกว่าข้อกำหนดแนวทางสภายุโรป (CoE)  การศึกษายังได้แสดงให้เห็นถึง อัตราการแพร่ มีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญเทียบกับการใช้งานครั้งแรก และลดลงอย่างมากเมื่อใช้งานซ้ำในครั้งต่อ ๆ ไป   […]

อ่านต่อบทความทั้งหมด การเตรียมอาหารอย่างปลอดภัยด้วยสเตนเลส สตีล (Safe Food Preparation Using Stainless Steel)

สเตนเลสในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย (Stainless steel in Automotive)

สเตนเลสในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย (Stainless steel in Automotive)   1.      โลกแห่งยานยนต์ ทั่วโลกมีปริมาณการผลิตรถยนต์ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละราว 4.5% ประมาณการณ์สำหรับปีนี้ (2014) กว่า 90 ล้านคัน และสิ้นปี 2018 ประมาณปริมาณการผลิตกว่า 100 ล้านคัน โดย 75% เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล (Passenger cars) เมื่อพิจารณาในเชิงการผลิต ประเทศจีน อเมริกา และญี่ปุ่นเป็น 3 ประเทศที่มียอดการผลิตรถยนต์มากที่สุดในโลก ในสัดส่วน 23% 11% และ 10% ตามลำดับ หากพิจารณาในเชิงการขาย ประเทศจีน อเมริกา และญี่ปุ่นก็ยังคงเป็น 3 ประเทศแรกที่มีการขายรถยนต์มากที่สุดในโลก ในสัดส่วน 26% 18% และ 6% ตามลำดับ ข้อพีงสังเกตุก็คือ จีนและอเมริกามียอดขายมากกว่ายอดผลิต แต่ญี่ปุ่นมียอดผลิตมากกว่ายอดขาย เมื่อพิจารณาแคบเข้ามาในตลาดอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ […]

อ่านต่อบทความทั้งหมด สเตนเลสในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย (Stainless steel in Automotive)

มุมมองการผลิตและบริโภคสเตนเลสของโลก (Review World Top Stainless Steel Producer and Consumer)

  1.      การบริโภคสเตนเลสสูงสุดเชิงประเทศ     นับแต่มีการผลิตสเตนเลสในเชิงอุตสาหกรรมเพื่อการจำหน่วยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี 1912 เป็นต้นมา ในระยะเริ่มต้น กล่าวได้ว่าสเตนเลสยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักในย่านเอเชีย กว่า 100 ปีที่ผ่านมา พัฒนาการด้านเทคโนโลยีการผลิตและงานวิจัยคิดค้นสเตนเลสชนิดใหม่เกิดขึ้นมากมาย ด้วยแรงจูงใจอันหลากหลายและนานับวัตถุประสงค์ แม้กระทั่งเพื่องานสงคราม เพื่อความสวยงาม เพื่อความทนทาน เพื่องานร้อนเย็น เพื่อนวัตกรรม เพื่อปฏิมากรรม เพื่อสุขอนามัย เพื่อพลังงาน เพื่อการขนส่ง เพื่ออุตสาหกรรม เพื่องานสำตรวจ และรวมถึงเพื่อความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโลกใบนี้ด้วย จนปัจจุบันมีสเตนเลสใช้งานในโลกนี้กว่า 200 ชนิด      ทุกวันนี้โลกมีอัตราการบริโภคสเตนเลสกว่า 28 ล้านตัน โดยช่วงแรกปี 1995- 2000 มีอัตราเติบโตร้อยละเฉลี่ยของการบริโภคสเตนเลสเพียงร้อนละ 4 ต่อปี แต่หลังปี 2000 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยถึงร้อยละ 10 ต่อปี ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าหลังปี 2000 คนหันมาใช้สเตนเลสมากขึ้นอย่างมาก ข้อมูลสถิติปี ค.ศ. 2011 ประเทศ 12 อันดับแรกที่บริโภคสเตนเลสต่อประชากรมากที่สุดได้แก่ […]

อ่านต่อบทความทั้งหมด มุมมองการผลิตและบริโภคสเตนเลสของโลก (Review World Top Stainless Steel Producer and Consumer)