1 บทนำ   ทุกวันนี้สเตนเลส มีการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นรวมถึงเครื่อง ใช้สอยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมนุษย์ ในเครื่องใช้เหล่านี้สเตนเลส เริ่มมีความใกล้ชิดโดยตรง ในการสัมผัสกับร่างกายมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ภาชนะบนโต๊ะอาหาร เครื่องมือทางการ แพทย์ การผ่าตัด หรือการใช้ในห้องครัว สัมผัสอาหาร เครื่องดื่ม โรงงานผลิตยา และในระบบน้ำประปาที่ซึ่งมีความคาดหวังการปฏิบัติ จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่ออาหารและน้ำดื่มและเครื่อง ดื่มหรือกระบวนการเตรียมผลิตยา ยิ่งกว่านั้นยังมีความคาดหวังว่าจะง่ายต่อการทำความสะอาด ความมุ่งหมายของบทความฉบับนี้ เพื่อการแสดงให้เห็นว่าเครื่องใช้สเตนเลสมีความปลอด ภัยต่อสุขภาพมนุษย์   บทความนี้จะพิจารณาถึงการใช้สเตนเลสทั่วไป สเตนเลสในโรงงานผลิต อย่างการตัด การดัดโค้ง การเชื่อม เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย จะมีการอธิบายถึงในเอกสารความปลอด ภัยของวัสดุ (Material Safety Data Sheets) ซึ่งจำเป็นต้องดูเพิ่มเติมด้วย     2 อะไรคือสเตนเลส ?     2.1 นิยามและคุณลักษณะ สเตนเลสถูกนิยามว่า เป็นเหล็กกล้าผสมมีโครเมียมอย่างน้อย 10.5% และมีธาตุคาร์บอนสูงสุดไม่เกิน 1.2% คุณลักษณะที่สำคัญที่สุดของสเตนเลส ก็คือสามารถต้านทานการกัดกร่อนในความหลากหลายของสภาพแวดล้อม […]