ผลการค้นหา ‘สแตนเลส’

ความเงาเหล็กกล้าไร้สนิม (Gloss of Stainless steel)

อ่านบทความฉบับสมบูรณ์ในรูป PDF เหล็กกล้าไร้สนิมเป็นโลหะขายความสวยงามของผิว ในทางการค้า จำเป็นต้องระบุชนิดของผิวสำเร็จเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงทางการค้า ด้วยเหตุที่ว่าผิวเหล็กกล้าไร้สนิมต่างชนิดจะให้ค่าความเงาแตกต่างกัน  ในอดีดการอ้างอิงความเงาทางการค้านิยมใช้แผ่นตัวอย่างอ้างอิงเพื่อการเทียบเคียงเปรียบเทียบ แต่ปัจจุบันนิยมใช้ค่าความเงา (Gloss value) เป็นข้อกำหนดคุณลักษณะความเงาเป็นข้อตกลงในทางการค้า   1. มนุษย์กับความสามารถในการมองเห็นความแตกต่างของความเงา หากมีการวัดความเงาผิวของวัสดุสองชนิด คำถามคือหากมองด้วยสายตา เราจะจำแนกระดับค่าความเงาเป็นตัวเลขได้หรือไม่ ?  และที่สำคัญกว่านั้นคือ เราจะสามารถแยกความแตกต่างของความเงาทั้งสองผิวได้อย่างชัดเจนถูกต้องเพียงไร ? เมื่อเราวัดค่าความเงาด้วยเครื่องวัดความเงามุม 60 องศา ก็จะได้ค่าความเงาหนึ่ง ทั้งนี้ย่อมขึ้นกับระดับความเงาของชิ้นงานตัวอย่าง เช่น ในกรณีชิ้นงานตัวอย่างที่มีค่าความเงา 3 GU กับชิ้นงานตัวอย่าง 5 GU บางทีสายตาคนเราก็สามารถแยกแยะได้ แต่ในกรณีความเงามากประมาณ 60 GU กับ 70 GU ความแตกต่างเช่นนี้ก็อาจยากเกินกว่าความสามารถของสายตา มีหนทางหนึ่งที่เราสามารถจำแนกความคาดเคลื่อนด้านความเงาของผลิตภัณฑ์เรา โดยอาศัยประสบการณ์ หนทางหนึ่งคือ การจัดเตรียมชิ้นงานตัวอย่างหลากหลายระดับความเงาเพื่อใช้อ้างอิง วิธีการนี้เรามักใช้กันอย่างแพร่หลายและเป็นทางเลือกที่เราใช้กันจนเคยชินในกลุ่มผู้ใช้งานกับผู้ผลิต ปัจจุบันมีทางเลือกหนึ่งที่เริ่มนิยมใช้กันมากขึ้น คือการใช้เครื่องวัดความเงามุม 200 600 และ 850 การวัดความเงาที่มุม 850 จะมีความแม่นยำสูงสำหรับระดับความเงาต่ำกว่า […]

อ่านต่อบทความทั้งหมด ความเงาเหล็กกล้าไร้สนิม (Gloss of Stainless steel)

แนวทางสำหรับการขนส่งสเตนเลสเสริมคอนกรีต (Stainless Steel Rebar Guidelines)

การใช้งานทั่วไป สเตนเลสถูกใช้เสริมแรงในคอนกรีตเพื่อการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงคอสะพาน ผนังกั้น เสาค้ำ โรงจอดรถ ทางเดินเท้า  เขื่อนและงานโครงสร้างในทะเลต่างๆ (กำแพงกั้นคลื่น สะพานยาว สันเขื่อน ท่าเทียบเรือ เป็นต้น) สิ่งสำคัญที่มีผลต่อการเลือกใช้สเตนเลส คือ ความสามารถในการต้านทานการกัดกร่อน โดยสเตนเลสเสริมคอนกรีตจะต้องมีสมบัติความเป็นแม่เหล็กต่ำ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยใช้เทคนิคการสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก (MRI) และพื้นฐานของเครื่องยนต์ไฟฟ้า วัสดุประเภทอื่น เช่น เหล็กกล้าคาร์บอน   ผลิตภัณฑ์เคลือบผิวที่ถูกใช้ในสภาวะการใช้งานที่รุนแรง ไม่ว่าจะเป็นชายฝั่งทะเล ถนนบริเวณชายฝั่ง จะเกิดการกัดกร่อนจากคลอไรด์  โดยวัสดุเหล่านี้มีความต้านทานการกัดกร่อนที่ไม่เพียงพอ  ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและการดูแลรักษาที่สูงขึ้นในภายหลัง  หากต้องการเพิ่มอายุการใช้งานและลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา  สเตนเลสจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจและราคาเหมาะสม   สเตนเลสมีความต้านทานการกัดกร่อนจากคลอไรด์ที่ดีเยี่ยมเมื่อถูกใช้เป็นตัวเสริมแรงในคอนกรีตซึ่งได้ถูกพิสูจน์แล้วจากงานศึกษามากมาย ข้อแนะนำในการขนส่ง การขนย้าย กระบวนการการประกอบ การผลิตและการจัดเก็บ ของสเตนเลสเสริมคอนกรีต คำอธิบายทั่วไป สเตนเลสเสริมคอนกรีตจะมีลักษณะผิวขรุขระและทนทาน เพื่อที่จะเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อนของสเตนเลสเสริมคอนกรีต จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความใส่ใจในเรื่องของการขนส่ง ขนย้าย กระบวนการประกอบ การผลิตและการจัดเก็บ ตัวอย่างเช่น ถ้า สเตนเลสเสริมคอนกรีตสัมผัสกับเหล็กกล้าคาร์บอน หรือเหล็กกล้าผสมต่ำ อาจเป็นสาเหตุทำให้อนุภาคเหล็กมายึดติดกับสเตนเลสได้ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดคราบต่างๆ ที่ผิวสเตนเลส ถึงแม้ว่าสเตนเลสจะมีความต้านทานการกัดกร่อนมากกว่าเหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสมบางชนิด ซึ่งจะทนทานต่อการเกิดการคราบต่างๆ ที่พื้นผิวหรือการกัดกร่อนเฉพาะที่ในสภาวะแวดล้อมที่ปนเปื้อนด้วยคลอไรด์ก็ตาม แต่สเตนเลสเสริมคอนกรีตควรที่จะถูกปกป้องจากการสัมผัสโดยตรงกับคลอไรด์ […]

อ่านต่อบทความทั้งหมด แนวทางสำหรับการขนส่งสเตนเลสเสริมคอนกรีต (Stainless Steel Rebar Guidelines)

อิทธิพลของธาตุผสมในเหล็กกล้าไร้สนิม (The influence of alloy elements in stainless steel)

อิทธิพลของธาตุผสมในเหล็กกล้าไร้สนิม   นับตั้งแต่ปี พ.ศ 2364 นักโลหะวิทยาชาวฝรั่งเศส  ปิแอร์ เบอร์แทร์ (Pierre Berthier) เขาพบว่าเมื่อโลหะผสมกับโครเมียมจะมีคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อนจากกรดบางชนิด จนปัจจุบันเป็นเวลากว่า 190 ปีแล้ว เหล็กกล้าไร้สนิมได้พัฒนาไปมากกว่า 200 ชนิดกระจายไปใน 5 กลุ่ม แม้จะเป็นที่เข้าใจกันว่า พัฒนาการเริ่มต้นของเหล็กกล้าไร้สนิมมาจากแรงผลักดันของความต้องการสร้างอาวุธแถบประเทศยุโรป เพื่อใช้ห้ำหั่นกันในสมัยสงความโลก แต่หลังสงความโลกสิ้นสุดลงพัฒนาการของเหล็กกล้าไร้สนิมยังมีอย่างต่อเนื่องยิ่งกว่านั้นผลิตภัณฑ์ได้กระจายไปทั่วโลก และแน่นอนผลิตภัณฑ์เหล่านั้นไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อการสงความอีกต่อไป   ไม่ว่ากาลเวลาจะเปลี่ยนไปนานแค่ไหน ชนิดของธาตุเคมีที่ผสมในเหล็กกล้าไร้สนิมจะมีมากน้อยเพียงใด แต่ทว่า องค์ประกอบทั้งหลายเหล่านั้นในเหล็กกล้าไร้สนิม ยังคงความเดิมในคุณภาพและอิทธิพลต่อเหล็กกล้าไร้สนิมไม่เปลี่ยนแปลง มันเป็นเช่นนี้ในอดีต ปัจจุบัน และยังคงจะเป็นเช่นนี้ในกาลข้างหน้า โดยไม่อาจมีสิ่งใดจะหักล้างได้ตราบใดโลกนี้ยังคงดำรงอยู่ ความมั่นคงยั่งยืนย่อมดำเนินต่อไปเช่นนี้ไป เหล็กกล้าไร้สนิมทั้ง 5 กลุ่ม มีองค์ประกอบธาตุผสมอยู่ราว 15 ธาตุ และเป็นธาตุหลักราว 9 ธาตุ ทั้งนี้ธาตุเหล่านี้สามารถแยกตามลักษณะโครงสร้างใน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโครงสร้างเฟอร์ไรท์ กลุ่มโครงสร้างออสเทนไนท์ และกลุ่มโครงสร้างเป็นกลาง ในบทความนี้ท่านจะได้พบกับอิทธิพลของธาตุแต่ละตัวที่ผสมในเหล็กกล้าไร้สนิม      โครเมียม […]

อ่านต่อบทความทั้งหมด อิทธิพลของธาตุผสมในเหล็กกล้าไร้สนิม (The influence of alloy elements in stainless steel)