ผลการค้นหา ‘เตคีออน’

ความเงาเหล็กกล้าไร้สนิม (Gloss of Stainless steel)

อ่านบทความฉบับสมบูรณ์ในรูป PDF เหล็กกล้าไร้สนิมเป็นโลหะขายความสวยงามของผิว ในทางการค้า จำเป็นต้องระบุชนิดของผิวสำเร็จเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงทางการค้า ด้วยเหตุที่ว่าผิวเหล็กกล้าไร้สนิมต่างชนิดจะให้ค่าความเงาแตกต่างกัน  ในอดีดการอ้างอิงความเงาทางการค้านิยมใช้แผ่นตัวอย่างอ้างอิงเพื่อการเทียบเคียงเปรียบเทียบ แต่ปัจจุบันนิยมใช้ค่าความเงา (Gloss value) เป็นข้อกำหนดคุณลักษณะความเงาเป็นข้อตกลงในทางการค้า   1. มนุษย์กับความสามารถในการมองเห็นความแตกต่างของความเงา หากมีการวัดความเงาผิวของวัสดุสองชนิด คำถามคือหากมองด้วยสายตา เราจะจำแนกระดับค่าความเงาเป็นตัวเลขได้หรือไม่ ?  และที่สำคัญกว่านั้นคือ เราจะสามารถแยกความแตกต่างของความเงาทั้งสองผิวได้อย่างชัดเจนถูกต้องเพียงไร ? เมื่อเราวัดค่าความเงาด้วยเครื่องวัดความเงามุม 60 องศา ก็จะได้ค่าความเงาหนึ่ง ทั้งนี้ย่อมขึ้นกับระดับความเงาของชิ้นงานตัวอย่าง เช่น ในกรณีชิ้นงานตัวอย่างที่มีค่าความเงา 3 GU กับชิ้นงานตัวอย่าง 5 GU บางทีสายตาคนเราก็สามารถแยกแยะได้ แต่ในกรณีความเงามากประมาณ 60 GU กับ 70 GU ความแตกต่างเช่นนี้ก็อาจยากเกินกว่าความสามารถของสายตา มีหนทางหนึ่งที่เราสามารถจำแนกความคาดเคลื่อนด้านความเงาของผลิตภัณฑ์เรา โดยอาศัยประสบการณ์ หนทางหนึ่งคือ การจัดเตรียมชิ้นงานตัวอย่างหลากหลายระดับความเงาเพื่อใช้อ้างอิง วิธีการนี้เรามักใช้กันอย่างแพร่หลายและเป็นทางเลือกที่เราใช้กันจนเคยชินในกลุ่มผู้ใช้งานกับผู้ผลิต ปัจจุบันมีทางเลือกหนึ่งที่เริ่มนิยมใช้กันมากขึ้น คือการใช้เครื่องวัดความเงามุม 200 600 และ 850 การวัดความเงาที่มุม 850 จะมีความแม่นยำสูงสำหรับระดับความเงาต่ำกว่า […]

อ่านต่อบทความทั้งหมด ความเงาเหล็กกล้าไร้สนิม (Gloss of Stainless steel)

แก้วน้ำสเตนเลส ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย (Stainless Steel Mug)

ปัจจุบันมีเอกสารที่เผยแพร่กันทั้งในหนังสือพิมพ์และสังคมออนไลน์ ได้หยิบยกบทความหนึ่งเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้แก้วน้ำ โดยแนะนำให้เลี่ยงใช้ และพึงระวัง  “แก้วก่อมะเร็ง” ในชีวิตประจำวัน ที่ทุกวันนี้วิถีชีวิตให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้มากขึ้นทุกวัน ซึ่งความปรารถนาดีของผู้เขียนและผู้เผยแพร่บทความเหล่านี้ เป็นที่รับทราบได้ถึงความหวังดี แต่หากมองอีกด้านหนึ่งของเหรียญ บทความดังกล่าวให้ข้อมูลจำเพาะน้อยมาก ใช้คำพูดเชิงความรู้สึกมากกว่าข้อเท็จจริงเชิงวิทยาศาสตร์ บทความดังกล่าว กล่าวโทษภัยของแก้วกระดาษคุณภาพต่ำ แก้วพลาสติกพกพา แก้วสีสด แก้วสเตนเลส และแนะนำให้ใช้แก้วใสใส่น้ำเย็นและแก้วเซรามิกสำหรับเครื่องดื่มร้อน ถึงจะปลอดภัยที่สุด โดยละเลยที่จะพูดถึงแก้วใสและแก้วเซรามิกคุณภาพต่ำ มีอันตรายอย่างไร และบทความดังกล่าวไม่ได้แนะนำให้ผู้อ่านเลือกใช้ภาชนะที่ทำจากวัสดุต่างๆ ให้ปลอดภัยได้อย่างไรอีกด้วย ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่า การให้ข้อมูลที่ครบถ้วนพอควรเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้ผู้บริโภคได้พิจาณาเลือกใช้แก้วน้ำที่ปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญกว่า การให้ข้อมูลเพียงให้ผู้อ่านได้พึงระวังแก้วจากวัสดุต่างๆ  โดยขาดความสมดุลของข้อเท็จจริงทำให้สังคมสับสนและอาจเป็นโทษมากกว่า เนื่องจากผู้เขียนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสเตนเลส ดังนั้นจึงขอกล่าวถึงแก้วน้ำสเตนเลส ซ่อนสารพิษ โลหะหนักที่อาจปนเปื้อนลงน้ำดื่มหรือไม่  ตามประเด็นที่เขากล่าวถึง ดังต่อไปนี้ 1.     สเตนเลส มาตรฐานวัสดุสำหรับสัมผัสอาหาร ปัจจุบัน สเตนเลสเป็นโลหะที่นิยมนำมาผลิตเครื่องครัวและภาชนะประกอบอาหาร ไม่ว่าจะเป็นหม้อ กระทะ ทัพพี ถาด จาน ชาม  ช้อนส้อม กระติกน้ำ และแก้ว เป็นต้น การใช้ สเตนเลสอย่างกว้างขวาง ในการสัมผัสอาหาร สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการต้านทานการกัดกร่อนจากอาหารและเครื่องดื่มเป็นอย่างดี ยิ่งกว่านั้น สเตนเลสยังเป็นโลหะที่สะอาด […]

อ่านต่อบทความทั้งหมด แก้วน้ำสเตนเลส ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย (Stainless Steel Mug)

การเลือกใช้สเตนเลสสำหรับการลำเลียงคลอรีน(Cl2) และคลอรีนไดออกไซด์(ClO2)

บทนำ คลอรีนเป็นธาตุเคมีกลุ่มแฮโลเจนมีเลขอะตอม 17 ใช้สัญลักษณ์ “Cl” คลอรีนเป็นส่วนประกอบของเกลือทะเลและสารประกอบอื่นพบมากในธรรมชาติ และจำเป็นต่อสิ่งมีชวิตส่วนใหญ่ ในมนุษย์คลอรีนพบในทุกเซลล์ของร่างกายในรูปของคลอไรด์ มีคุณสมบัติเป็นกรดแอนไอออนอยู่นอกเซลล์โดยเฉพาะที่ทางเดินอาหาร น้ำคัดหลั่ง และน้ำไขสันหลัง เป็นสารประกอบที่จำเป็นสำหรับของเหลวในร่างกายและความสมดุลอิเล็กโทรไลท์ ข้อถกเถียงประเด็นที่ยังไม่สิ้นสุดถึงประโยชน์และโทษของการเติมคลอรีนลงในน้ำดื่ม เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าคลอรีนจะทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีเร็วมากโดยรวมกับแร่อนินทรีย์ในร่างกาย และอาจรวมถึงสารอื่นก่อเกิดสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้ เป็นที่ชัดเจนว่าคลอรีนในน้ำดื่มจะทำลายวิตามิน อี และแบคทีเรียในลำไส้ที่มีประโยชน์ คลอรีน (Cl2) ในรูปของก๊าซมีสีเขียวอมเหลือง มีน้ำหนักมากกว่าอากาศ 2.5 เท่า มีกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรง และเป็นพิษอย่างร้ายแรง เป็นตัวออกซิไดซ์ ฟอกขาว และฆ่าเชื้อได้เป็นอย่างดีเป็นสารที่มีอำนาจในการออกซิไดส์สูงมาก ปกติจะเกิดขึ้นในสถาวะที่เป็นแก๊ส แต่ก็สามารถอยู่ในสภาพของเหลวได้ภายใต้ความดันและอุณหภูมิปกติ ในสภาพที่เป็นแก๊สแห้ง (dry gas) จะไม่มีผลต่อการกัดกร่อนกับสเตนเลส แต่เมื่อไรก็ตามที่เป็นแก๊สชื้น (damp gas) หรือ ละลายในน้ำจะกลายสภาพเป็นสารที่มีอันตรายต่อการกัดกร่อนทันที คลอรีนจะฟอร์มตัวเป็นคลอไรด์เมื่อได้สัมผัสกับแก๊ส เช่น มีเทน ไฮโดรเจน ซัลไฟด์ และแอมโมเนีย  กรดไฮโดรคลอริก (Hydrochloric acid : HCl) เกิดขึ้นได้จากการรวมตัวของปฏิกิริยาดังกล่าว คลอรีนเมื่อละลายน้ำจะก่อเกิดเป็นกรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acids) […]

อ่านต่อบทความทั้งหมด การเลือกใช้สเตนเลสสำหรับการลำเลียงคลอรีน(Cl2) และคลอรีนไดออกไซด์(ClO2)