ผลการค้นหา ‘เหล็กกล้าไร้สนิม’

การเตรียมอาหารอย่างปลอดภัยด้วยสเตนเลส สตีล (Safe Food Preparation Using Stainless Steel)

บทสรุปการจัดการ สเตนเลส สตีล เป็นวัสดุหลักในการผลิต การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มมากว่า 70 ปี มีส่วนประกอบทางเคมีเป็นโลหะหลัก ซึ่งไม่มีการทำปฏิกิริยา หรือ ส่งผ่านไปสู่อาหารในทางใดอย่างมีนัยสำคัญ สเตนเลส สตีล เนื่องจากไม่มีพิษภัย จึงผลิตได้อย่างเลื่อนไหลต่อเนื่อง พื้นผิวไม่มีการดูดซึม อุปกรณ์และเครื่องเรือนมีความสะอาดปลอดภัย ไม่ติดเชื้อและสามารถทำการฆ่าเชื้อได้ โดยไม่ก่อให้เกิดการกัดกร่อน  ไม่ทำให้อาหารเกิดความมัวหมอง และมีความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการผลิตอาหาร   ข้อตกลงใหม่ ปี 2013 สภายุโรป (CoE) ได้ตีพิมพ์แนวทางใหม่ต่อการเลือกใช้โลหะและโลหะผสม สำหรับสัมผัสอาหาร ซึ่งกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกโลหะ โดยการจำลองการทดสอบที่เข้มงวดขึ้นสำหรับโลหะที่ใช้เพื่อการจัดเตรียมอาหาร ทีมสเตนเลส ฐานะสมาคมสเตนเลส สตีล และอันลอย ได้รับมอบหมายจาก เคทีเฮส รอยัล (KTH Royal) สถาบันเทคโนโลยีแห่งสวีเดน ให้ทำการทดสอบสเตนเลสเจ็ดเกรดอย่างอิสระตามข้อตกลงใหม่ (new protocol) การศึกษาแสดงให้เห็นว่า เกรดทั้งหมดที่ทำการทดสอบ มีความปลอดภัยต่อการจัดเตรียมอาหาร ตามปริมาณของโลหะที่แพร่ออกมา ต่ำกว่าข้อกำหนดแนวทางสภายุโรป (CoE)  การศึกษายังได้แสดงให้เห็นถึง อัตราการแพร่ มีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญเทียบกับการใช้งานครั้งแรก และลดลงอย่างมากเมื่อใช้งานซ้ำในครั้งต่อ ๆ ไป   […]

อ่านต่อบทความทั้งหมด การเตรียมอาหารอย่างปลอดภัยด้วยสเตนเลส สตีล (Safe Food Preparation Using Stainless Steel)

ความเงาเหล็กกล้าไร้สนิม (Gloss of Stainless steel)

อ่านบทความฉบับสมบูรณ์ในรูป PDF เหล็กกล้าไร้สนิมเป็นโลหะขายความสวยงามของผิว ในทางการค้า จำเป็นต้องระบุชนิดของผิวสำเร็จเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงทางการค้า ด้วยเหตุที่ว่าผิวเหล็กกล้าไร้สนิมต่างชนิดจะให้ค่าความเงาแตกต่างกัน  ในอดีดการอ้างอิงความเงาทางการค้านิยมใช้แผ่นตัวอย่างอ้างอิงเพื่อการเทียบเคียงเปรียบเทียบ แต่ปัจจุบันนิยมใช้ค่าความเงา (Gloss value) เป็นข้อกำหนดคุณลักษณะความเงาเป็นข้อตกลงในทางการค้า   1. มนุษย์กับความสามารถในการมองเห็นความแตกต่างของความเงา หากมีการวัดความเงาผิวของวัสดุสองชนิด คำถามคือหากมองด้วยสายตา เราจะจำแนกระดับค่าความเงาเป็นตัวเลขได้หรือไม่ ?  และที่สำคัญกว่านั้นคือ เราจะสามารถแยกความแตกต่างของความเงาทั้งสองผิวได้อย่างชัดเจนถูกต้องเพียงไร ? เมื่อเราวัดค่าความเงาด้วยเครื่องวัดความเงามุม 60 องศา ก็จะได้ค่าความเงาหนึ่ง ทั้งนี้ย่อมขึ้นกับระดับความเงาของชิ้นงานตัวอย่าง เช่น ในกรณีชิ้นงานตัวอย่างที่มีค่าความเงา 3 GU กับชิ้นงานตัวอย่าง 5 GU บางทีสายตาคนเราก็สามารถแยกแยะได้ แต่ในกรณีความเงามากประมาณ 60 GU กับ 70 GU ความแตกต่างเช่นนี้ก็อาจยากเกินกว่าความสามารถของสายตา มีหนทางหนึ่งที่เราสามารถจำแนกความคาดเคลื่อนด้านความเงาของผลิตภัณฑ์เรา โดยอาศัยประสบการณ์ หนทางหนึ่งคือ การจัดเตรียมชิ้นงานตัวอย่างหลากหลายระดับความเงาเพื่อใช้อ้างอิง วิธีการนี้เรามักใช้กันอย่างแพร่หลายและเป็นทางเลือกที่เราใช้กันจนเคยชินในกลุ่มผู้ใช้งานกับผู้ผลิต ปัจจุบันมีทางเลือกหนึ่งที่เริ่มนิยมใช้กันมากขึ้น คือการใช้เครื่องวัดความเงามุม 200 600 และ 850 การวัดความเงาที่มุม 850 จะมีความแม่นยำสูงสำหรับระดับความเงาต่ำกว่า […]

อ่านต่อบทความทั้งหมด ความเงาเหล็กกล้าไร้สนิม (Gloss of Stainless steel)

ภาชนะอาหารในเชิงพาณิชย์ คำตอบคือเฟอร์ริติก (COMMERCIAL FOOD EQUIPMENT)

  เฟอร์ริติกหนทางสู่ความอยู่รอด ! ในโลกของภาชนะอาหารในเชิงพาณิชย์ สเตนเลสเกรดเฟอร์ริติกได้ถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกอย่างสมบูรณ์แบบ สำหรับทดแทนเกรดที่มีส่วนผสมของนิกเกิล ไม่ต้องมีข้อสงสัยเลยว่าสเตนเลสคือโลหะที่ดีที่สุดสำหรับภาชนะอาหารในเชิงพาณิชย์ * สเตนเลสถูกนำมาใช้ในงานพื้นผิว กระทะ ตู้เย็น อ่างล้างจาน ชุดโชว์ ภาชนะต้มเนื้อ ภาชนะทอดมันฝรั่ง ตู้ เครื่องล้างจาน กระทะก้นลึก ที่ระบายควันและเครื่องใช้อื่นๆอีกมากมาย จะเห็นได้ว่า สเตนเลสมีอยู่ทุกหนทุกแห่งในครัวทั่วโลก ไม่มีวัสดุใดที่จะเทียบเท่าสเตนเลส ที่จะให้คุณสมบัติโดนใจแก่ผู้ใช้งานในภาคส่วนของภาชนะอาหารเชิงพาณิชย์ ด้วยคุณสมบัตินี้รวมถึงจุดเด่นในเรื่องของความต้านทานการกัดกร่อน ทนต่ออุณหภูมิ สะอาด คงทน ทนทานต่อการกระแทก และมีภาพลักษณ์ที่ดึงดูดใจ นอกจากนี้สเตนเลสยังเป็นวัสดุที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ และไม่ทำให้รสชาติอาหารเปลี่ยนแปลง ในส่วนของผู้ผลิตเองก็ได้ค้น พบว่าสเตนเลส  คือวัสดุที่มีความเหมาะสมต่อความต้องการใช้งานทั้งในด้านการขึ้นรูป   การเชื่อมและการขัดเงารวมถึงเป็นวัสดุที่มีความเรียบ ความกังวลต่อเกรดออสเทนิติก เมื่อเร็วๆ นี้ผู้ออกแบบ ผู้ผลิต และผู้ใช้งานภาชนะอาหารในเชิงพาณิชย์เกือบจะเจาะจงใช้เฉพาะสเตนเลส เกรดที่มีส่วนผสมของนิกเกิล ในกลุ่มอนุกรม 300 (โดยเฉพาะชนิด 304) ทางเลือกนี้มีสาเหตุมาจากการเผยแพร่ (แต่ไม่ถูกต้อง) โดยมีความเชื่อเพียงว่าเกรดออสเทนเนติกเท่านั้นที่มีความต้านทานการกัดกร่อนเพียงพอต่อความชื้นหรือสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย อย่างไรก็ตามเวลาย่อมมีการเปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอนของราคานิกเกิลที่เพิ่มสูงขึ้นได้กลายมาเป็นปัญหาใหญ่ โดยได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนต่อราคาของสเตนเลสเกรดออสเทนนิติก ปรากฎการณ์นี้ได้ส่งผลกระทบต่อ ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่นเกิดความยุ่งยากในการที่จะควบคุมราคาสินค้า […]

อ่านต่อบทความทั้งหมด ภาชนะอาหารในเชิงพาณิชย์ คำตอบคือเฟอร์ริติก (COMMERCIAL FOOD EQUIPMENT)