ผลการค้นหา ‘stainless’

การเตรียมอาหารอย่างปลอดภัยด้วยสเตนเลส สตีล (Safe Food Preparation Using Stainless Steel)

บทสรุปการจัดการ สเตนเลส สตีล เป็นวัสดุหลักในการผลิต การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มมากว่า 70 ปี มีส่วนประกอบทางเคมีเป็นโลหะหลัก ซึ่งไม่มีการทำปฏิกิริยา หรือ ส่งผ่านไปสู่อาหารในทางใดอย่างมีนัยสำคัญ สเตนเลส สตีล เนื่องจากไม่มีพิษภัย จึงผลิตได้อย่างเลื่อนไหลต่อเนื่อง พื้นผิวไม่มีการดูดซึม อุปกรณ์และเครื่องเรือนมีความสะอาดปลอดภัย ไม่ติดเชื้อและสามารถทำการฆ่าเชื้อได้ โดยไม่ก่อให้เกิดการกัดกร่อน  ไม่ทำให้อาหารเกิดความมัวหมอง และมีความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการผลิตอาหาร   ข้อตกลงใหม่ ปี 2013 สภายุโรป (CoE) ได้ตีพิมพ์แนวทางใหม่ต่อการเลือกใช้โลหะและโลหะผสม สำหรับสัมผัสอาหาร ซึ่งกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกโลหะ โดยการจำลองการทดสอบที่เข้มงวดขึ้นสำหรับโลหะที่ใช้เพื่อการจัดเตรียมอาหาร ทีมสเตนเลส ฐานะสมาคมสเตนเลส สตีล และอันลอย ได้รับมอบหมายจาก เคทีเฮส รอยัล (KTH Royal) สถาบันเทคโนโลยีแห่งสวีเดน ให้ทำการทดสอบสเตนเลสเจ็ดเกรดอย่างอิสระตามข้อตกลงใหม่ (new protocol) การศึกษาแสดงให้เห็นว่า เกรดทั้งหมดที่ทำการทดสอบ มีความปลอดภัยต่อการจัดเตรียมอาหาร ตามปริมาณของโลหะที่แพร่ออกมา ต่ำกว่าข้อกำหนดแนวทางสภายุโรป (CoE)  การศึกษายังได้แสดงให้เห็นถึง อัตราการแพร่ มีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญเทียบกับการใช้งานครั้งแรก และลดลงอย่างมากเมื่อใช้งานซ้ำในครั้งต่อ ๆ ไป   […]

อ่านต่อบทความทั้งหมด การเตรียมอาหารอย่างปลอดภัยด้วยสเตนเลส สตีล (Safe Food Preparation Using Stainless Steel)

แนวทางสำหรับการขนส่งสเตนเลสเสริมคอนกรีต (Stainless Steel Rebar Guidelines)

การใช้งานทั่วไป สเตนเลสถูกใช้เสริมแรงในคอนกรีตเพื่อการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงคอสะพาน ผนังกั้น เสาค้ำ โรงจอดรถ ทางเดินเท้า  เขื่อนและงานโครงสร้างในทะเลต่างๆ (กำแพงกั้นคลื่น สะพานยาว สันเขื่อน ท่าเทียบเรือ เป็นต้น) สิ่งสำคัญที่มีผลต่อการเลือกใช้สเตนเลส คือ ความสามารถในการต้านทานการกัดกร่อน โดยสเตนเลสเสริมคอนกรีตจะต้องมีสมบัติความเป็นแม่เหล็กต่ำ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยใช้เทคนิคการสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก (MRI) และพื้นฐานของเครื่องยนต์ไฟฟ้า วัสดุประเภทอื่น เช่น เหล็กกล้าคาร์บอน   ผลิตภัณฑ์เคลือบผิวที่ถูกใช้ในสภาวะการใช้งานที่รุนแรง ไม่ว่าจะเป็นชายฝั่งทะเล ถนนบริเวณชายฝั่ง จะเกิดการกัดกร่อนจากคลอไรด์  โดยวัสดุเหล่านี้มีความต้านทานการกัดกร่อนที่ไม่เพียงพอ  ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและการดูแลรักษาที่สูงขึ้นในภายหลัง  หากต้องการเพิ่มอายุการใช้งานและลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา  สเตนเลสจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจและราคาเหมาะสม   สเตนเลสมีความต้านทานการกัดกร่อนจากคลอไรด์ที่ดีเยี่ยมเมื่อถูกใช้เป็นตัวเสริมแรงในคอนกรีตซึ่งได้ถูกพิสูจน์แล้วจากงานศึกษามากมาย ข้อแนะนำในการขนส่ง การขนย้าย กระบวนการการประกอบ การผลิตและการจัดเก็บ ของสเตนเลสเสริมคอนกรีต คำอธิบายทั่วไป สเตนเลสเสริมคอนกรีตจะมีลักษณะผิวขรุขระและทนทาน เพื่อที่จะเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อนของสเตนเลสเสริมคอนกรีต จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความใส่ใจในเรื่องของการขนส่ง ขนย้าย กระบวนการประกอบ การผลิตและการจัดเก็บ ตัวอย่างเช่น ถ้า สเตนเลสเสริมคอนกรีตสัมผัสกับเหล็กกล้าคาร์บอน หรือเหล็กกล้าผสมต่ำ อาจเป็นสาเหตุทำให้อนุภาคเหล็กมายึดติดกับสเตนเลสได้ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดคราบต่างๆ ที่ผิวสเตนเลส ถึงแม้ว่าสเตนเลสจะมีความต้านทานการกัดกร่อนมากกว่าเหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสมบางชนิด ซึ่งจะทนทานต่อการเกิดการคราบต่างๆ ที่พื้นผิวหรือการกัดกร่อนเฉพาะที่ในสภาวะแวดล้อมที่ปนเปื้อนด้วยคลอไรด์ก็ตาม แต่สเตนเลสเสริมคอนกรีตควรที่จะถูกปกป้องจากการสัมผัสโดยตรงกับคลอไรด์ […]

อ่านต่อบทความทั้งหมด แนวทางสำหรับการขนส่งสเตนเลสเสริมคอนกรีต (Stainless Steel Rebar Guidelines)

การทำสีเหล็กกล้าไร้สนิม (Colouring Stainless Steel)

1 บทนำ – Introduction   เมื่อไหร่ที่เจาะจงจะใช้สเตนเลส ก็คงจะไม่มีข้อจำกัด ในการเลือกใช้สเตนเลสเพียงแค่สีเงิน ความหลากหลายของทั้งสีทึบแสงและสีโปร่งแสง มีให้เลือกสรรค์ใช้มากมาย ลักษณะของลายพื้นผิว จะยังคงมีเหลือล่องลอยให้พอมองเห็นได้ถึงความสวยงดงาม สเตนเลสมีความโดดเด่นยิ่งต่อความต้านทานการผุกร่อน ส่งเสริมให้สเตนเลสสีทนทานยิ่งขึ้น และยังถือเป็นทางเลือกในหลายอรรถประโยชน์ [1]   2 การทำสีด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคมี – Electrochemical colouring เป็นที่ทราบกันอย่างดีเนิ่นนานแล้วว่า สเตนเลสสามารถทำสีด้วยกรรมวิธีการจุ่มในสารละลายกรดร้อนของกรดโครมิค (chromic acid) หรือกรดซัลฟูริก (sulphuric acid) หรือจุ่มในสารละลายด่างร้อนของสารออกซิไดซิ่ง มีหลากหลายวิธีที่ทดลองทำกันในทางการค้า แต่สีที่เกิดจากการทำด้วยวิธีเหล่านี้ จะไม่แข็งแรงพอที่จะทนแรงขัดถู [2] จุดเริ่มแรก อันถือเป็นความก้าวหน้าของการทำสีบนผิวสเตนเลสเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1972 ด้วยกรรมวิธีการผลิตที่รู้จักกันในชื่อ กรรมวิธีอินโค (Inco- Process) ซึ่งจะขึ้นกับปริมาณการสะสมโครเมียมออกไซด์ทางไฟ้ฟ้าที่ขั้วบวก (anodic electroless deposi- tion of chromium oxide) มีวิธีการหลายแบบที่เป็นการเฉพาะในกระบวนการทำสีสเตนเลส ที่ถูกพัฒนาขึ้น เกี่ยวข้องกับการแช่วัสดุลงในสารละลายกรดร้อน ของโครมิค-ซัลฟูริก และตามด้วยกรรมวิธีการทำให้วัสดุแข็งขึ้นจากขั้วลบ […]

อ่านต่อบทความทั้งหมด การทำสีเหล็กกล้าไร้สนิม (Colouring Stainless Steel)