ปัจจุบันมีเอกสารที่เผยแพร่กันทั้งในหนังสือพิมพ์และสังคมออนไลน์ ได้หยิบยกบทความหนึ่งเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้แก้วน้ำ โดยแนะนำให้เลี่ยงใช้ และพึงระวัง  “แก้วก่อมะเร็ง” ในชีวิตประจำวัน ที่ทุกวันนี้วิถีชีวิตให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้มากขึ้นทุกวัน ซึ่งความปรารถนาดีของผู้เขียนและผู้เผยแพร่บทความเหล่านี้ เป็นที่รับทราบได้ถึงความหวังดี แต่หากมองอีกด้านหนึ่งของเหรียญ บทความดังกล่าวให้ข้อมูลจำเพาะน้อยมาก ใช้คำพูดเชิงความรู้สึกมากกว่าข้อเท็จจริงเชิงวิทยาศาสตร์ บทความดังกล่าว กล่าวโทษภัยของแก้วกระดาษคุณภาพต่ำ แก้วพลาสติกพกพา แก้วสีสด แก้วสเตนเลส และแนะนำให้ใช้แก้วใสใส่น้ำเย็นและแก้วเซรามิกสำหรับเครื่องดื่มร้อน ถึงจะปลอดภัยที่สุด โดยละเลยที่จะพูดถึงแก้วใสและแก้วเซรามิกคุณภาพต่ำ มีอันตรายอย่างไร และบทความดังกล่าวไม่ได้แนะนำให้ผู้อ่านเลือกใช้ภาชนะที่ทำจากวัสดุต่างๆ ให้ปลอดภัยได้อย่างไรอีกด้วย ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่า การให้ข้อมูลที่ครบถ้วนพอควรเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้ผู้บริโภคได้พิจาณาเลือกใช้แก้วน้ำที่ปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญกว่า การให้ข้อมูลเพียงให้ผู้อ่านได้พึงระวังแก้วจากวัสดุต่างๆ  โดยขาดความสมดุลของข้อเท็จจริงทำให้สังคมสับสนและอาจเป็นโทษมากกว่า เนื่องจากผู้เขียนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสเตนเลส ดังนั้นจึงขอกล่าวถึงแก้วน้ำสเตนเลส ซ่อนสารพิษ โลหะหนักที่อาจปนเปื้อนลงน้ำดื่มหรือไม่  ตามประเด็นที่เขากล่าวถึง ดังต่อไปนี้ 1.     สเตนเลส มาตรฐานวัสดุสำหรับสัมผัสอาหาร ปัจจุบัน สเตนเลสเป็นโลหะที่นิยมนำมาผลิตเครื่องครัวและภาชนะประกอบอาหาร ไม่ว่าจะเป็นหม้อ กระทะ ทัพพี ถาด จาน ชาม  ช้อนส้อม กระติกน้ำ และแก้ว เป็นต้น การใช้ สเตนเลสอย่างกว้างขวาง ในการสัมผัสอาหาร สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการต้านทานการกัดกร่อนจากอาหารและเครื่องดื่มเป็นอย่างดี ยิ่งกว่านั้น สเตนเลสยังเป็นโลหะที่สะอาด […]