กู้เงินนอกระบบ 6,000 ต้องจ่ายคืนเท่าไหร่ และควรกู้ไหมแยกแยะข้อมูลเป็นตัวเลข เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเรื่องราวทั้งหลายที่เกี่ยวกับการเงินในชีวิตได้ คิดเป็นตัวเลข แบบนักบัญชี และชีวิตคุณจะง่ายขึ้น