ด่วนที่สุด ลงทะเบียนบัตรคนจนปี64 ปรับหลักเกณฑ์ใหม่หมด เปิดเงื่อนไข 3 ข้อเท่านั้น เริ่มหลังเราชนะด่วนที่สุด ลงทะเบียนบัตรคนจนปี64 ปรับหลักเกณฑ์ใหม่หมด เปิดเงื่อนไข 3 ข้อเท่านั้น เริ่มหลังเราชนะ
ด่วน! คลังแจ้ง เปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ปี64 ปรับเกณฑ์ใหม่ คนเก่าต้องลงใหม่ และอาจโดนยึดคืน เช็ค!
“เดิมจะเปิดทบทวนบัตรสวัสดิการรอบใหม่ ตั้งแต่ช่วงเดือนม.ค.64 ที่ผ่านมา แต่เจอโควิด-19 ระบาดรอบใหม่ จึงชะลอออกไปก่อน โดยหลังจากจบการลงทะเบียนโครงการเราชนะในเดือนมี.ค.64 กระทรวงการคลังก็จะเร่งทำ เพื่อหาข้อสรุปอีกครั้ง”

ทั้งนี้ กลุ่มเดิมที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว ก็ต้องเข้ามาลงทะเบียนทบทวนใหม่ทุกคน ซึ่งเป็นเหมือนกับการพิจารณาเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช่น มีคนได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการ แต่ตอนนี้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการแล้ว ถ้าเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ข้าราชการก็จะไม่มาลงทะเบียนแล้ว เพราะมีเงินเดือนเกินกว่า 100,000 บาทต่อปี หรือถ้าคิดว่าไม่ผ่านเกณฑ์แต่เข้ามาสมัคร ก็จะถูกคัดกรองออกไป”

สำหรับการเปิดทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้ กระทรวงการคลังจะกำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขรับสิทธิใหม่ จะดูเรื่องเกณฑ์รายได้ครัวเรือนเป็นหลัก ต่างจากการรับสิทธิบัตรสวัสดิการที่ผ่านมา ที่พิจารณาเกณฑ์รายได้เป็นรายบุคคล เช่น ภรรยาในครอบครัวนั้น เป็นผู้ไม่มีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่สามีเป็นผู้มีเงินได้ในครอบครัวจำนวนมาก ที่ผ่านมาภรรยาก็จะได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่รอบนี้จะพิจารณาเกณฑ์รายได้ครอบครัว ส่วนเกณฑ์ขั้นต่ำที่พิจารณารายได้ของครอบครัวนั้น ยังไม่สรุป จะมีการหารือเพื่อสรุปอีกครั้ง

“เมื่อปรับเกณฑ์เป็นดูรายครอบครัวแล้ว จะทำให้มีผู้เข้าร่วมโครงการน้อยลงหรือไม่นั้น ยังไม่สามารถบอกได้ อย่างไรก็ดี ก็ต้องมาพิจารณาอีกครั้ง เพราะการเปิดลงทะเบียนผ่านมาช่วงเวลาหนึ่งแล้ว ก็จะมีทั้งคนที่มีรายได้เพิ่มขึ้น และคนที่ได้รับผลกระทบแล้วทำให้รายได้ลดลงก็มี”