ธ.ก.ส. จัดหนัก3โครงการ| จัดการหนี้นอกระบบครบวงจร|ช่วยเหลือลูกค้าธ.ก.ส.#ธกส.
#ธนาคารเพื่อการเกษตร
#หนี้นอกระบบ
#เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ
#เกษตรกร
#เงินเยียวยา
#มาตรการเยียวยา