#บัตรคนจน!!รับเงิน2,530#สรุปบัตรคนจน/สวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคมนี้!!รับเงินรวม 2,530 ดูตรางรับเงินสำหรับบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเงินเดือนพฤษภาคม สองพันห้าร้อยสามสิบบาท (2,530)ระหว่างตั้งแต่วันที่ 18 ถึง 28 พฤษภคม 2564 มีเงินอะไรกันบ้างมาดูกัน#บัตรคนจน!!รับเงิน2,530#สรุปบัตรคนจน/สวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคมนี้!!รับเงินรวม 2,530 ดูตรางรับเงิน#บัตรคนจน!!รับเงิน2,530#สรุปบัตรคนจน/สวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคมนี้!!รับเงินรวม 2,530 ดูตรางรับเงิน