บัตรประชาชนใบเดียวยืมเงินได้ 10,000 บาทไม่มีดอกได้ทุกคนทุกอาชีพ#FourBe #ยืมเงินหนึ่งหมื่นบาท #แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียว #ได้ทุกอาชีพ