บุกจับแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบ ขูดรีดดอกเบี้ยโหดร้อยละ 30 ชาวบ้านเดือดร้อนหนักบุกจับแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบ ขูดรีดดอกเบี้ยโหดร้อยละ 30 ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก 09/11/2019
Official Website :