ประชาชนพึ่งพาเงินกู้นอกระบบช่วง COVID-19 ระบาดการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของผู้มีรายได้น้อย อย่างกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารตลาดสด เพราะยอดขายลดลงกว่าครึ่ง และจำเป็นต้องพึ่งเงินนอกระบบ เพื่อนำมาหมุนเวียนธุรกิจ ขณะที่ผู้ประกอบการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ภาคอีสาน เปิดเผยว่า ประชาชนกู้เงินทั้งในระบบและนอกระบบมากขึ้น โดยเฉพาะเกษตรกรต้องใช้โฉนดค้ำประกัน เพื่อกู้เงินมาให้ลูกหลานที่ตกงานนำไปชำระหนี้สิน