ป้าคล้อยยืมเงินขุนขอดข่วยให้ไปตามน้ำค้าง : สุดท้ายที่กรุงเทพ: สุดท้ายที่กรุงเทพ
วัดทะเพลาะ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 09/5/2561 #SN💕