[ พองพอง Live ] "1 ล้าน" ใน 1 ปี, มีใช้ 50,000 บาท/เดือนหลังเกษียณ ?[ พองพอง Live ]

“1 ล้าน” ใน 1 ปี, มีใช้ 50,000 บาท/เดือนหลังเกษียณ ?

กับ คุณกริช เศรษฐนันท์ CFP® นักวางแผนการเงิน

ติดตามรายการ “พอง พอง Live” วันนี้ 4 มี.ค. 64 เวลา 19.00 น.

โดย WI น้ำ ธนธร กาญจนิศากร
#WealthMeUp #พองพอง
– – – – – –
Facebook:
Line:
Instagram:
Website: