วัดปรางค์หลวง | วัดเก่ากว่า 600 ปี ที่นนทบุรี | คนใจพุทธเรื่องเล่า : พระปรางค์หลวง พระปรางค์ที่ยังคงความสวยงาม
โบราณสถานก่อนกรุงศรีอยุธยา อยู่ใกล้แค่นนทบุรี
——————————————
มาร์ค ปัณณวิชญ์ ตุ้มแก้ว : บทบรรยาย/ถ่ายภาพ/กำกับ/ตัดต่อ/กราฟฟิค
ทวิน เคล้าเครือ : เสียงบรรยาย/ถ่ายDrone/ ดูแลการผลิต
ติดต่อทำประวัติหลวงปู่ ตำนานเรื่องเล่า : โทร 088-696-5344 มาร์ค
Line ID : paavit2