วัวบราห์มันแดงราคา50,000บาท แดงเข้มๆสวยๆ#วัวบราห์มันแดง#สีทนฟาร์ม
สีทนฟาร์ม อยู่บ้านดอนตูม ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม