สินเชื่อเสริมพลังรากฐาน เคยกู้สินเชื่อฉุกเฉินเพื่อค่าใช้จ่าย โควิด-19 กู้ได้อีก 20,000 บาทสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ปรับเกรณฑ์ให้ผู้เคยกู้ฉุกเฉินยื่นกู้ได้อีก 20,000 บาท
ผ่านทางแอป MYMO เริ่มลงทะเบียนขอสินเชื่อได้ในวันที่ 23 มกราคม 2564
โดยเงื่อนไขการอนุมัติขึ้นกับหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
#สินเชื่อออมสิน
#เสริมพลังฐานรากรอบใหม่
#เคยกู้สินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่ายแล้วกู้ได้อีก