สินเชื่อไม่เช็คบูโร พิโกไฟแนนซ์ ช้างไทยเวินด่วน อนุมัติง่าย วงเงินสูงสุด 100,000บาท#สินเชื่อ#ติดบูโร
สินเชื่อไม่เช็คบูโร พิโกไฟแนนซ์ ช้างไทยเวินด่วน อนุมัติง่าย วงเงินสูงสุด 100,000บาท

E-mail : kengleo@gmail.com
Facebook fanpage :
Instagram : kengpilot
Tiktok : kengpilot
line :

สินเชื่อบุคคล สำหรับพนักงานรายเดือน
“ช้างไทย เงินกู้” เรา ให้บริการเงินกู้ถูกกฎหมาย เราเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตพิโกไฟแนนซ์และพิโกพลัสจากกระทรวงการคลัง “ช้างไทย เงินกู้” ยึดหลักการให้บริการสินเชื่อด้วยความสุจริต ไม่คดโกงเอารัดเอาเปรียบผู้ขอกู้ สัญญาเงินกู้เป็นธรรมถูกต้อง อัตราดอกเบี้ยที่เราเรียกเก็บเป็นอัตราดอกเบี้ยตามกฏหมายกำหนด (ร้อยละ 3 ต่อเดือน หากกู้ไม่เกิน 50,000 บาท / ร้อยละ 2.33 ต่อเดือน หากกู้เกิน 50,000 บาท และร้อยละ 1.25 ต่อเดือนเมื่อกู้เกิน 100,000 บาท ) และเป็นเงินกู้แบบ ลดต้นลดดอก

สำหรับพนักงานประจำ พนักงานออฟฟิศ พนักงานโรงงานในโรงงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ท่านสามารถยื่นขอกู้ได้ เพียงมีคุณสมบัติ และยื่นกู้ในเงื่อนไข

ผู้ขอสินเชื่อต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
พนักงานรายเดือน อายุ 20-50 ปี
อายุงานที่ทำงานปัจจุบัน 1 ปีขึ้นไป
มีค่าจ้างสุทธิต่อเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
มีที่อยู่หรือที่ทำงาน ในกรุงเทพฯ สมุทรสาคร หรือสงขลา
ค่าจ้างจ่ายเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพ กรุงไทย กรุงศรี ไทยพาณิชย์ ทหารไทย และธนชาตเท่านั้น
มีบุคคลค้ำประกัน 1 คน
ยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินเดือนเพื่อชำระค่างวด
บริษัทนายจ้างมีฐานะทางการเงินมั่นคง (ตามเกณฑ์ของช้างไทยเงินกู้)

ผู้ขอสินเชื่อต้องเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินเดือน
สลิปเงินเดือนตัวจริง ล่าสุด 1 เดือน
หนังสือรับรองการทำงานตัวจริง (อายุไม่เกิน 30 วัน)
รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินเดือน(สเตทเมนท์) ย้อนหลัง 6 เดือน ขอจากแอพหรือเว็บของธนาคารได้
เอกสารตรวจสอบเครดิตบูโรตัวจริง (กรณีขอกู้ 30,000 บาทขึ้นไป)