ห้ามพลาด!เปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่#ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
#บัตรคนจน
เข้าไปดาวน์โหลดที่เว็บ www.fpo.go.th
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล
เลือกเมนู เอกสารเผยแพร่/บริการประชาชน
เลือกเมนู ดาวโหลด
เลือกเมนู แบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
เลือกเมนู ดาวน์โหลด ที่อยู่ด้านล่างซ้ายมือ