ออมสิน ปรับเกณฑ์ “กู้ฉุกเฉิน” รายเดิมกู้ใหม่ได้ ลงทะเบียน 23 ม.ค. 2564#ธนาคารออมสิน #สินเชื่อเสริมพลังรากฐานรอบใหม่ #เคยกู้สินเชื่อฉุกเฉินโควิด19

ออมสิน ปรับเกณฑ์ “กู้ฉุกเฉิน” รายเดิมกู้ใหม่ได้ ลงทะเบียน 23 ม.ค. 2564