ออมสิน แจ้งปิดลงทะเบียนขอสินเชื่อเสริมพลังฐานราก(ชั่วคราว)#ธนาคารออมสิน #สินเชื่อเสริมพลังรากฐานรอบใหม่ #เคยกู้สินเชื่อฉุกเฉินโควิด19

ออมสิน แจ้งปิดลงทะเบียนขอสินเชื่อเสริมพลังฐานราก(ชั่วคราว)