เคลียร์ชัด! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้เงินเยียวยารอบใหม่ อะไรบ้าง 3,200 บาท #เราชนะเคลียร์ชัด! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้เงินเยียวยารอบใหม่ อะไรบ้าง 3200 บาท.