เตรียมเฮตารางรับเงินเดือนพฤษภาคม 2564 ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนมาแล้วพร้อมเขาดีเยียวยาต่อเตรียมเฮตารางรับเงินเดือนพฤษภาคม 2564 ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนมาแล้วพร้อมเขาดีเยียวยาต่อ