เปิดบัญชีออมทรัพย์ผ่าน true walletวิธีการเปิดบัญชีออมทรัพย์ ได้ดอกเบี้ย 1.55%ผ่าน true wallet โดยไม่ต้องไปธนาคารอีกต่อไป
ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร
เพียงทำตามขั้นตอนต่อไปนี้