เปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ ต้องสมัครใหม่หมด คนเก่าไม่ผ่านเกณฑ์ต้องคืนบัตรให้คลัง #บัตรคนจนล่าสุด#บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด #บัตรคนจนล่าสุด #ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ #เปิดลงทะเบียนบัตรคนจน