เรียนฝรั่งเศสสนุกพูดได้จริงเรียน ประธานของประโยค และการกระจาย verb กลุ่มที่ 1 ที่ลงท้ายด้วย er