ใช้บัตรประชาชนใบเดียว ยืมเงินได้10000 ไม่มีดอก ได้ทุกคน ทุกอาชืพใช้บัตรประชาชนใบเดียว ยืมเงินได้10000 ไม่มีดอก ได้ทุกคน ทุกอาชืพ